MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

  • ​Pastikan semua pelajar telah mendaftar kursus selewat – lewatnya pada 18 Oktober 2021 (Isnin) agar TIDAK DIHALANG untuk menduduki peperiksaan akhir pada 15 – 22 November 2021 melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE): http://learning-pace.uum.edu.my
  • ​Kegagalan pelajar mendaftar kursus pada semester semasa akan menyebabkan sesi pengkuliahan, markah tugasan dan markah peperiksaan tidak diambil kira.
  • ​Pelajar yang telah berdaftar kursus mempunyai baki yuran pengajian belum dijelaskan DIBENARKAN untuk menduduki peperiksaan akhir secara dalam talian.
  • ​Pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan dikeluarkan pada bulan Oktober 2021 kelak.
  • ​Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya.

MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

  • ​Pastikan semua pelajar di dalam kelas telah mendaftar kursus dan berada di kumpulan yang betul.
  • ​Selepas 18 Oktober 2021 (Isnin), bagi pelajar yang belum mendaftar kursus, mohon supaya mendaftar pada semester hadapan bagi mengelak berlakunya sebarang masalah berkaitan keciciran markah pelajar. Walaupun pelajar mengikuti kelas dan telah membuat semua tugasan subjek tersebut tidak akan diambil kira.
  • ​Pihak PACE juga tidak akan mendaftar bagi pihak pelajar setelah tarikh18 Oktober (Isnin).