Pengijazahan PJJ

BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR / BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PENGESAHAN JANGKA TAMAT BELAJAR

Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan:

Puan Nur Amani A. Rahim
nuramani@uum.edu.my atau pace@uum.edu.my
+604-928 4625

BORANG PENGESAHAN TAMAT BELAJAR

Permohonan Surat Pengesahan Tamat Belajar

SILA KEMUKAKAN PERMOHONAN MELALUI EMEL :
konvo@uum.edu.my (*sila nyatakan nama / matrik / tujuan permohonan)