Pengijazahan PJJ

BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR / BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PENGESAHAN JANGKA TAMAT BELAJAR

Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan:

Puan Nur Amani A. Rahim
nuramani@uum.edu.my atau pace@uum.edu.my
+604-928 4625

SURAT PENGESAHAN TAMAT BELAJAR

Permohonan surat pengesahan tamat belajar bagi yang layak memohon adalah pelajar yang telah mendapat status Tamat Pengajian

Untuk makluman surat tamat pengajian dan transkrip boleh dicetak sendiri di dalam portal pelajar di bahagian -> Pre-graduation.
Jika ada sebarang pertanyaan boleh emel kepada: konvo@uum.edu.my (*sila nyatakan nama / matrik )