MEMO PERMOHONAN MENJALANI PRAKTIKUM PADA SEMESTER OKTOBER SESI 2022/2023

MAKLUMAN PRAKTIKUM


PERMOHONAN MENJALANI PRAKTIKUM PELAJAR PACE UUM BAGI SEMESTER OKTOBER SESI 2022/2023

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera pelajar yang dihormati

Adalah dimaklumkan bahawa tarikh akhir permohonan bagi pelajar yang akan menjalani praktikum pada Semester Oktober Sesi 2022/2023 adalah pada 03 Oktober 2022 (Isnin).

Sehubungan itu,pelajar yang ingin membuat permohonan menjalani praktikum boleh mendapatkan borang tersebut di website pace https://pace.uecsb.com.my. Borang permohonan yang diisi lengkap boleh dihantar ke email nor.amirah@uum.edu.my untuk diproses.

Bagi pelajar yang membuat permohonan menjalani praktikum selepas tarikh akhir 03 Oktober 2022 (Isnin), permohonan akan diproses pada semester seterusnya (Semester April 2023/2024).

Kerjasama dan perhatian semua pelajar berhubung perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

”WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
”KEDAH SEJAHTERA – NIKMAT UNTUK SEMUA”
”ILMU BUDI BAKTI”

TARIKH AKHIR : PERMOHONAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER GANTIAN BAGI SEMESTER JULAI SESI 2022/2023 : 2 OKTOBER 2022(AHAD)

TARIKH AKHIR : PERMOHONAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER GANTIAN BAGI SEMESTER JULAI SESI 2022/2023 : 2 OKTOBER 2022(AHAD) 

Adalah dimaklumkan, calon peperiksaan pertengahan semester yang tidak dapat hadir pada Pertemuan III dikehendaki mengemukakan permohonan peperiksaan gantian sebelum atau selewat – lewatnya pada 2 Oktober 2022(Ahad).

Pelajar DIWAJIBKAN mendaftar kursus bagi semester semasa sebelum memohon peperiksaan gantian.

Peperiksaan Gantian akan dijalankan secara atas talian pada Pertemuan Keempat semester. 

Pelajar DISARANKAN mengemukakan borang diisi lengkap permohonan peperiksaan pertengahan semester gantian merujuk tarikh akhir yang telah ditetapkan agar memudahkan urusan pembelajaran Pensyarah masing – masing di setiap Pusat Pembelajaran PJJUUM. 

Sila kemukakan borang Peperiksaan Gantian – borang boleh didapati pada laman web PACE UECSB : https://pace.uecsb.com.my pada menu Pelajar – Program Pendidikan Jarak Jauh – Borang PJJ –  klik pada pautan Borang Tangguh Peperiksaan Akhir/Gantian.

Sila pastikan borang diisi dengan lengkap lampirkan dokumen sokongan permohonan Midsem Gantian melalui emel PACE : pace@uum.edu.my

Pelajar yang mengemukakan permohonan selepas dari tarikh ditetapkan tidak akan diterima. 

Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Julai Sesi 2022/2023

Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Julai Sesi 2022/2023


Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan pertengahan Semester Julai Sesi 2022/2023 disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Mid Semester Examination Release Letter bermula 26 Ogos 2022(Jumaat)

👉  Kepada pelajar yang belum mendaftarkan kursus, dinasihatkan agar mendaftar kursus DENGAN KADAR SEGERA sebelum Peperiksaan Pertengahan Semester diadakan agar pelajar tidak dihalang menduduki Peperiksaan Pertengahan Semester JJ222 melalui Online Learning PACE  :  https://learning-pace.uum.edu.my/pace_39/ 

 • Pelajar dengan yuran tunggakan yang tidak melebihi RM2,300
 • Pelajar dibenarkan mendaftar semester baharu melalui Portal UUM  : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak sebelum 10 September 2022
 • Kegagalan pelajar mendaftar kursus pada semester semasa akan menyebabkan sesi pengkuliahan, markah tugasan dan markah peperiksaan tidak diambil kira. 

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester APRIL JA221

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester APRIL JA221

Assalamualaikum / Salam Sejahtera Pelajar PJJ PACEUUM,

Adalah dimaklumkan, Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2022/2023 pada 15 hingga 24 Ogos 2022 adalah melalui platform UUM Online Learning PACE atau E- Assessment. Ini bermakna tiada lagi pentaksiran akhir seperti semester sebelum ini dan digantikan dengan peperiksaan akhir.

– Persediaan Penggunaan UUMOL PACE : Panduan_Pelajar_-_UUM_ONLINE_LEARNING_PACE_UUMOL_PACE.pdf 
– Panduan Login UUMOL PACE : KLIK SINI

Pelajar DIWAJIBKAN membuat Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu Lecture – Ecevas (17 Julai 2022), sebelum dibolehkan mencetak slip peperiksaan akhir.

Pelajar boleh mencetak Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2022/2023 melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter bermula 15 Julai 2022 bagi tujuan mendapatkan pelepasan majikan (jika perlu).

Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (24 Julai 2022) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu  Lecture – Slip Examination UG.    

Pelajar diingatkan agar mengambil maklum perkara berikut : 

1. Pelajar diingatkan agar tidak melanggar mana-mana Peraturan Peperiksaan iaitu pelajar dikehendaki membaca dengan teliti dan mematuhi arahan-arahan yang dipaparkan pada soalan peperiksaan.

2. Pelajar TIDAK DIBENARKAN menggunakan medium emel penyelaras kursus/pensyarah PJJUUM untuk penyerahan kuiz/peperiksaan akhir sekiranya tidak diarahkan oleh penyelaras kursus tersebut.

3. Bersama –sama  ini  disampaikan Panduan Perlaksanaan  Peperiksaan  Akhir seperti di lampiran untuk perhatian pelajar selanjutnya.

4. Tugas calon tidak dapat hadir peperiksaan akhir, dipohon merujuk syarat permohonan peperiksaan gantian :  
– Borang Permohonan Peperiksaan Gantian
– Tarikh Akhir Permohonan Peperiksaan Gantian adalah pada 30 Ogos 2022. [Permohonan Peperiksaan Gantian bagi kursus yang mempunyai Peperiksaan Akhir sahaja]

5. Bagi pelajar yang masih mempunyai baki yuran pengajian yang belum dijelaskan, sekiranya status pengajian pelajar aktif/kursus bagi semester semasa didaftarkan. Pelajar dibolehkan menduduki peperiksaan akhir.  Walaubagaimanapun, pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan peperiksaan dikeluarkan pada awal bulan Oktober 2022 kelak.

6. Sekiranya terdapat masalah teknikal penggunaan UUM Online Learning PACE, sila hubungi +604-928 6666/6644/6622 atau emel : itservices@uum.edu.my dengan mengemukakan nama/matrik/permasalahan untuk bantuan UUMIT selanjutnya.

7.  Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya. 

SEMOGA MAJU JAYA DALAM MENJALANI PEPERIKSAAN AKHIR.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih. 

HEBAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER JANUARI SESI 2022/2023 (JJ221)

HEBAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER JANUARI SESI 2022/2023 (JJ221)

Assalamualaikum/Salam Sejahtera

HEBAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER JANUARI SESI 2022/2023 (JJ221)

Pelajar dihormati,

 1. Keputusan Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2022/2023 (JJ221) boleh dibuat semakan pada portal UUM masing-masing pada 3 Julai 2022 (Ahad) jam 10.00 pagi di url : https://portal.uum.edu.my
 2. Seperti pelajar sedia maklum dan merujuk kepada peraturan universiti, untuk semakan keputusan peperiksaan pelajar perlu menjelaskan baki yuran pengajian sepenuhnya dengan membuat pembayaran melalui akaun PACE UUM (Biller) pada Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) atau secara Perbankan Internet, JOMPAY, ATM Transfer dan CDM.
 3. Panduan Pembayaran Yuran Pengajian adalah seperti di url ini : https://pace.uecsb.com.my/wp-content/uploads/2022/04/KAEDAH-PEMBAYARAN-YURAN-TERKINI2022.pdf
 4. Berkaitan semakan penyata akaun pelajar/kewangan pelajar adalah dirujuk : Bagi pelajar yang telah membuat pembayaran sebelum ini dinasihatkan menyimpan salinan resit sebagai bukti pembayaran yang telah dibuat.
  • Salinan resit bayaran kepada PACE UUM perlulah dihantar kepada Unit Kewangan (kewanganpace@gmail.com) untuk rekod dan pengemaskinian penyata kewangan pelajar selanjutnya.
 5. Panduan semakan penyata kewangan melalui sistem FIMS adalah seperti di url ini : https://pace.uecsb.com.my/wp-content/uploads/2021/10/tatacara_semak_penyata_kewangan_baharu_2021.pdf
 6. Pelajar yang mendapat gred C-, D, D+ dan F bagi mana-mana kursus adalah GAGAL dan perlu mengambil semula kursus berkenaan bagi membaiki gred tersebut.
 7. Permohonan semak semula dibuka 14 hari bermula hari pertama keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan.
  • Tarikh akhir permohonan semak semula adalah pada 17 Julai 2022 (Ahad).
 8. Pelajar dikehendaki mengisi borang permohonan semak semula dengan lengkap dan mengemukakan bayaran RM75.00 [bayaran kepada akaun BIMB Universiti Utara Malaysia] per kursus melalui emel PACEUUM: pace@uum.edu.my
 9. Hebahan berkaitan Tarikh Pendaftaran Kursus dan Kuliah Semester Julai Sesi 2022/2023 merujuk hebahan rasmi melalui laman web PACEUECSB menu Pengkuliahan dan Praktikum – Pemakluman Pelaksanaan Pembelajaran dan Pentaksiran secara dalam Talian bagi Semester Julai Sesi 2022/2023 (JJ222) adalah seperti di url ini : https://pace.uecsb.com.my/pemakluman-pelaksanaan-pembelajaran-dan-pentaksiran-secara-dalam-talian-bagi-semester-julai-sesi-2022-2023-jj222 
 10. Syarat kelayakan Anugerah Dekan bagi Program Ijazah Sarjana Muda adalah merujuk kepada hebahan melalui laman web PACE UECSB di url ini : https://pace.uecsb.com.my/syarat-kelayakan-anugerah-dekan
 11. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan keputusan peperiksaan, sila kemukakan pertanyaan melalui emel PACEUUM : pace@uum.edu.my

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.

SELAMAT MAJU JAYA.

PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTER JULAI SESI 2022/2023 (JJ222)

 HAL EHWAL AKADEMIK PACE
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


PEMAKLUMAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN SECARA DALAM TALIAN
BAGI SEMESTER JULAI SESI 2022/2023 (JJ222)

Pengajaran dan Pembelajaran pada Semester Julai sesi 2022/2023 (JJ222) akan diteruskan secara dalam talian sehingga dimaklumkan kelak untuk pembelajaran secara bersemuka. Di bawah merupakan beberapa maklumat penting untuk perhatian pelajar bagi semester JJ222:

PENGKULIAHAN

 1. Tarikh kuliah pertemuan pertama adalah pada 22 dan 23 Julai 2022 (bagi negeri yang bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu), dan 23 dan 24 Julai 2022 (bagi negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Ahad).
 2. Kalendar Pertemuan Kuliah dan Jadual Kuliah boleh didapati di website PACE, http://pace.uecsb.com.my  bermula 5 Julai 2022 (Selasa)
 3. Tempoh Gugur Tambah Kursus (Add Drop) adalah selama dua bulan bermula 11 Julai 2022 sehingga 10 September 2022.

TINDAKAN PELAJAR

 1. Login Portal UUM
  • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus secara atas talian melalui Portal UUM : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak.
 2. Login UUMOL PACE
  • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus sebelum kuliah pertemuan pertama bermula untuk memastikan status pelajar aktif untuk membolehkan pelajar daftar masuk (login) PACE Online Learning (UUMOL) di pautan https://learning-pace.uum.edu.my
 3. Login Sistem Aras
  • Kuliah dijalankan menggunakan Aplikasi Webex. Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati mulai 20 Julai 2022 melalui pautan aras.uecsb.com.my/login.php.
   • Username: pelajar
    Password: pace2022
    Peranan: online learning
  • Bagi pelajar yang telah mendaftar, maklumat berkaitan Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota pensyarah boleh diperolehi melalui PACE Online Learning | PACE di pautan https://learning-pace.uum.edu.my  

CETAKAN SURAT PELEPASAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER APRIL SESI 2022/2023(JA221)

CETAKAN SURAT PELEPASAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER APRIL SESI 2022/2023(JA221)

Assalamualaikum/Salam Sejahtera


Pelajar dihormati,

Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan akhir Semester April Sesi 2022/2023(JA221) disiarkan melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter pada 15 Julai 2022 (Jumaat).    

Nota Tambahan :

 1. Tarikh Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2022/2023 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJUUM) akan diadakan pada 15 hingga 24 Ogos 2022 secara atas talian melalui sistem UUM E-Assessment atau UUM Online Learning PACE di pautan ini : https://learning-pace.uum.edu.my/pace_39
 2. Jadual Peperiksaan akan dimaklumkan melalui laman web ini selepas Pertemuan IV.
 3. Pelajar DIWAJIBKAN mengisi Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM menu Lecture – Ecevas bermula pada Pertemuan IV sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir [15  – 22 Ogos 2022] sebelum mencetak slip peperiksaan serta data penilaian pelajar akan diimport dan direkod oleh UUM. 
 4. Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (akan dimaklumkan melalui Portal UUM) menu Lecture – Slip Examination UG pada Pertemuan IV jika perlu untuk salinan majikan pelajar.  


  Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.