MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

 • Pastikan semua pelajar di dalam kelas telah mendaftar kursus dan berada di kumpulan yang betul.
 • Pelajar yang masih belum mendaftar mohon segera emel kepada daftarsubjek.unitkuliahpace@gmail.com
 • Selepas 5 Ogos 2021 (Khamis), bagi pelajar yang belum mendaftar kursus, mohon supaya mendaftar pada semester hadapan bagi mengelak berlakunya sebarang masalah berkaitan keciciran markah pelajar. Walaupun pelajar mengikuti kelas dan telah membuat semua tugasan subjek tersebut tidak akan diambil kira.
 • Pihak PACE juga tidak akan mendaftar bagi pihak pelajar setelah tarikh 5 Ogos 2021 (Khamis).

Gugur Tambah Sem. Julai Sesi 2021/2022 (JJ212)

Gugur Tambah Sem. Julai Sesi 2021/2022 (JJ212)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Tarikh Add/Drop JJ212 dibuka mulai: 23 Julai 2021 hingga 17 September 2021.

Pelajar yang dihormati,

 • Makluman Penting Pelajar : 1. Login Portal UUM : Daftar Kursus – 2. Login Sistem Aras : Dapatkan Pautan Webex pada Sistem Aras – 3. Login UUMOL PACE : Sesi Pengkuliahan dan Peperiksaan.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus sebelum kuliah pertemuan pertama bermula untuk memastikan status pelajar aktif untuk membolehkan pelajar daftar masuk (login) UUM Online Learning (UUMOL) di pautan learning-pace.uum.edu.my. – Panduan Login UUMOL PACE [klik disini]
 • Kursus-kursus JJ212 yang telah didaftarkan boleh dicapai di tab ‘Future’.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus secara atas talian melalui Portal UUM : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak.
 • Semua kuliah/aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) akan dijalankan secara dalam talian (online) atau kaedah remote learning. Kaedah remote learning merupakan kaedah selain bersemuka, antaranya pembelajaran berbentuk tugasan dan pembelajaran kendiri menggunakan pelbagai sistem komunikasi, penyampaian dan sumber pembelajaran, contohnya, WhatsApp, Email, SMS dan sebagainya.
 • Kehadiran pelajar ke kuliah dalam talian (online) PERLU sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam keseluruhan (16 jam) yang ditetapkan. Pensyarah disarankan untuk menggunakan kaedah masing-masing untuk mendapatkan kehadiran pelajar dalam PdP dan memastikan rekod kehadiran pelajar bagi kelas masing-masing disimpan untuk tujuan audit kualiti akademik.
 • Kuliah dijalankan secara dalam talian (online) menggunakan Aplikasi Webex didapati mulai 2 Ogos 2021 di pautan aras.uecsb.com.my/login.php. – Tatacara Penggunaan Sistem Aras [klik disini] – Semua link webex setiap kursus/kuliah akan diletakkan pada Sistem Aras – Login Sistem Aras : Sila masukkan maklumat username, password dan peranan seperti berikut:

Username: pelajar
Password: pace2021
Peranan: online learning

Gugur Tambah Sem. April Sesi 2021/2022 (JA211)

Gugur Tambah Sem. April Sesi 2021/2022 (JA211)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Tarikh Add/Drop JA211 dibuka mulai: 8 April 2021 hingga 7 Mei 2021

 • Pelajar dengan yuran tunggakan yang tidak melebihi RM2,300
  Pelajar dibenarkan mendaftar semester baharu. Namun untuk pendaftaran subjek pelajar perlu membuat permohonan bertulis dengan menyertakan maklumat lengkap (1) Alasan yuran tidak dibayar; dan (2) Kaedah pembayaran yuran tunggakan. Pelajar perlu menghubungi pegawai yang bertanggungjawab melalui email (daftarsubjek.unitkuliahpace@gmail.com) dengan menyenaraikan subjek yang perlu diambil bagi semester berkenaan untuk dipertimbangkan pendaftaran subjek.
 • Pelajar yang BAHARU menjelaskan baki yuran pengajian DIKEHENDAKI mengemukakan slip bayaran kepada Unit Kewangan – Caj Yuran : Cik Madiha melalui emel : nurulmadiha@uum.edu.my dengan mengemukakan nama/matrik/tujuan emel untuk bantuan Unit Kewangan mengemaskini pembayaran pelajar secara manual.

Pelajar yang dihormati,

 • Makluman Penting Pelajar : 1. Login Portal UUM : Daftar Kursus – 2. Login Sistem Aras : Dapatkan Pautan Webex pada Sistem Aras – 3. Login UUMOL PACE : Sesi Pengkuliahan dan Peperiksaan.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus sebelum kuliah pertemuan pertama bermula untuk memastikan status pelajar aktif untuk membolehkan pelajar daftar masuk (login) UUM Online Learning (UUMOL) di pautan learning-pace.uum.edu.my. – Panduan Login UUMOL PACE [klik disini]
 • Kursus-kursus JA211 yang telah didaftarkan boleh dicapai di tab ‘Future’.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus secara atas talian melalui Portal UUM : http://www.portal.uum.edu.my :Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak.
 • Semua kuliah/aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) akan dijalankan secara dalam talian (online) atau kaedah remote learning. Kaedah remote learning merupakan kaedah selain bersemuka, antaranya pembelajaran berbentuk tugasan dan pembelajaran kendiri menggunakan pelbagai sistem komunikasi, penyampaian dan sumber pembelajaran, contohnya, WhatsApp, Email, SMS dan sebagainya.
 • Kehadiran pelajar ke kuliah dalam talian (online) PERLU sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam keseluruhan (16 jam) yang ditetapkan. Pensyarah disarankan untuk menggunakan kaedah masing-masing untuk mendapatkan kehadiran pelajar dalam PdP dan memastikan rekod kehadiran pelajar bagi kelas masing-masing disimpan untuk tujuan audit kualiti akademik.
 • Kuliah dijalankan secara dalam talian (online) menggunakan Aplikasi Webex didapati mulai 20 April 2021 di pautan aras.uecsb.com.my/login.php. – Tatacara Penggunaan Sistem Aras [klik disini] – Semua link webex setiap kursus/kuliah akan diletakkan pada Sistem Aras – Login Sistem Aras : Sila masukkan maklumat username, password dan peranan seperti berikut:

Username: pelajar

Password: pace2021

Peranan: online learning

klik Add Drop

Sekian, terima kasih.

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. APRIL SESI 2021/2022

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. APRIL SESI 2021/2022

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pelajar yang dihormati,

Bersama – sama ini disampaikan hebahan rasmi Semester April Sesi 2021/2022 seperti di url ini [KLIK DISINI]

Mohon sebarluas dan kongsikan hebahan ini kepada semua pelajar yang akan berada di Semester April Sesi 2021/2022 untuk panduan bersama.  Terima kasih

Gugur Tambah Sem. Januari Sesi 2021/2022 (JJ211)

Gugur Tambah Sem. Januari Sesi 2021/2022 (JJ211)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Tarikh Add/Drop JJ211 dibuka mulai: 7 Januari 2021 hingga 6 Februari 2021

Pelajar yang dihormati,

 • Makluman Penting Pelajar : 1. Login Portal UUM : Daftar Kursus – 2. Login Sistem Aras : Dapatkan Pautan Webex pada Sistem Aras – 3. Login UUMOL PACE : Sesi Pengkuliahan dan Peperiksaan.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus sebelum kuliah pertemuan pertama bermula untuk memastikan status pelajar aktif untuk membolehkan pelajar daftar masuk (login) UUM Online Learning (UUMOL) di pautan learning-pace.uum.edu.my. – Panduan Login UUMOL PACE [klik disini]
 • Kursus-kursus JJ211 yang telah didaftarkan boleh dicapai di tab ‘Future’.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus secara atas talian melalui Portal UUM : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak.
 • Semua kuliah/aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) akan dijalankan secara dalam talian (online) atau kaedah remote learning. Kaedah remote learning merupakan kaedah selain bersemuka, antaranya pembelajaran berbentuk tugasan dan pembelajaran kendiri menggunakan pelbagai sistem komunikasi, penyampaian dan sumber pembelajaran, contohnya, WhatsApp, Email, SMS dan sebagainya.
 • Kehadiran pelajar ke kuliah dalam talian (online) PERLU sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam keseluruhan (16 jam) yang ditetapkan. Pensyarah disarankan untuk menggunakan kaedah masing-masing untuk mendapatkan kehadiran pelajar dalam PdP dan memastikan rekod kehadiran pelajar bagi kelas masing-masing disimpan untuk tujuan audit kualiti akademik.
 • Kuliah dijalankan secara dalam talian (online) menggunakan Aplikasi Webex didapati mulai 19 Januari 2021 di pautan aras.uecsb.com.my/login.php. – Tatacara Penggunaan Sistem Aras [klik disini] – Semua link webex setiap kursus/kuliah akan diletakkan pada Sistem Aras – Login Sistem Aras : Sila masukkan maklumat username, password dan peranan seperti berikut:

Username: pelajar

Password: pace2021

Peranan: online learning

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. JANUARI SESI 2021/2022

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. JANUARI SESI 2021/2022

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pelajar yang dihormati,

Bersama – sama ini disampaikan hebahan rasmi Semester Januari Sesi 2021/2022 seperti di url ini [KLIK DISINI]

Mohon sebarluas dan kongsikan hebahan ini kepada semua pelajar yang akan berada di Semester Januari Sesi 2021/2022 untuk panduan bersama.  Terima kasih

Gugur Tambah Sem. Oktober Sesi 2020/2021(JA202)

Gugur Tambah Sem. Oktober Sesi 2020/2021(JA202)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Tarikh Add/Drop dibuka mulai: 29 Oktober 2020 hingga 28 November 2020

Pelajar yang dihormati,

 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus sebelum kuliah pertemuan pertama bermula untuk memastikan status pelajar aktif untuk membolehkan pelajar daftar masuk (login) UUM Online Learning (UUMOL) di pautan learning-pace.uum.edu.my.
 • Kursus-kursus JA202 yang telah didaftarkan boleh dicapai di tab ‘Future’.
 • Pelajar DIKEHENDAKI mendaftar kursus secara atas talian melalui Portal UUM : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak.
 • Semua kuliah/aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) akan dijalankan secara dalam talian (online) atau kaedah remote learning. Kaedah remote learning merupakan kaedah selain bersemuka, antaranya pembelajaran berbentuk tugasan dan pembelajaran kendiri menggunakan pelbagai sistem komunikasi, penyampaian dan sumber pembelajaran, contohnya, WhatsApp, Email, SMS dan sebagainya.
 • Kehadiran pelajar ke kuliah dalam talian (online) PERLU sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam keseluruhan (16 jam) yang ditetapkan. Pensyarah disarankan untuk menggunakan kaedah masing-masing untuk mendapatkan kehadiran pelajar dalam PdP dan memastikan rekod kehadiran pelajar bagi kelas masing-masing disimpan untuk tujuan audit kualiti akademik.

Sekian, terima kasih.

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. OKTOBER SESI 2020/2021

PEMAKLUMAN PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) BAGI SEM. OKTOBER SESI 2020/2021

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pelajar yang dihormati,

Bersama – sama ini disampaikan hebahan rasmi Semester Oktober Sesi 2020/2021 seperti di url ini [KLIK DISINI]

Mohon sebarluas dan kongsikan hebahan ini kepada semua pelajar yang akan berada di Semester Oktober Sesi 2020/2021 untuk panduan bersama.  Terima kasih

Kuliah : Semester Julai Sesi 2020/2021(JJ202)

Kuliah : Semester Julai Sesi 2020/2021(JJ202)

Assalamualaikum/Salam Sejahtera Pelajar PJJUUM dihormati,1.Tarikh kuliah pertemuan pertama adalah pada 24 – 25 Julai 2020 (bagi negeri yang bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu) dan 25 – 26 Julai 2020 (bagi negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Ahad).

2. Info pautan kelas secara Remote Learning melalui pautan seperti di url berikut: https://aras.uecsb.com.my – ID : pelajar – Password : pace2020 – Peranan : Online Learning

3. Keterangan lanjut, berkaitan pembelajaran semester ini, sila klik [link ini]

4. Bagi pelajar yang BERHUTANG boleh emel nama/no. matrik/ kod kursus dan nama kursus yang ingin didaftarkan pada semester ini ke alamat emel :daftarsubjek.unitkuliahpace@gmail.com untuk tindakan selanjutnya. 

5. Tatacara capaian pautan Online Learning melalui Sistem Aras UECSB, sila klik [link ini]

Nota :

i. Semua pelajar boleh akses kepada sistem ini walaupun berhutang. Walau bagaimanapun, pelajar yang berhutang tidak boleh akses online learning di portal pelajar sekiranya tidak mendaftar subjek.

ii. Sila rujuk kod kumpulan ikut Pusat PJJUUM adalah seperti berikut :

kod pusat pjjuum

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.