MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

 • Pastikan semua pelajar telah mendaftar kursus selewat – lewatnya pada 5 Ogos 2021 (Khamis) agar TIDAK DIHALANG untuk menduduki peperiksaan akhir pada 11 – 18 Ogos 2021 melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : http://learning-pace.uum.edu.my
 • Kegagalan pelajar mendaftar kursus pada semester semasa akan menyebabkan sesi pengkuliahan, markah tugasan dan markah peperiksaan tidak diambil kira.
 • Pelajar yang telah berdaftar kursus mempunyai baki yuran pengajian belum dijelaskan DIBENARKAN untuk menduduki peperiksaan akhir secara dalam talian.
 • Pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan dikeluarkan pada bulan Oktober 2021 kelak.
 • Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya.

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester April JA211

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester April JA211

Assalamualaikum / Salam Sejahtera Pelajar PJJ PACEUUM,

Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2021/2022 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJUUM) akan diadakan pada 11 hingga 18 Ogos 2021 secara dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : http://learning-pace.uum.edu.my  
– Persediaan Penggunaan UUMOL PACE : Panduan_Pelajar_-_UUM_ONLINE_LEARNING_PACE_UUMOL_PACE.pdf 
– Panduan Login UUMOL PACE : KLIK SINI

Pelajar dikehendaki membuat Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu Lecture – Ecevas (20 Julai 2021), sebelum dibolehkan mencetak slip peperiksaan akhir.

Pelajar boleh mencetak Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2021/2022 melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter bermula 16 Julai 2021 bagi tujuan mendapatkan pelepasan majikan (jika perlu).

Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (25 Julai 2021) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu  Lecture – Slip Examination UG.    

Pelajar diingatkan agar mengambil maklum perkara berikut : 

1. Para pelajar DIKEHENDAKI memuatnaik/ “upload” tugasan pentaksiran akhir melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE).

2. Sekiranya pelajar mempunyai masalah berkaitan KESILAPAN SERAHAN TUGASAN melalui UUMOL PACE – pelajar dikehendaki berhubung terus dengan pensyarah kursus masing – masing untuk tindakan selanjutnya.

3. Menu cetakan surat pelepasan Peperiksaan Akhir dibuka pada Portal UUM menu Lecture – Final Examination Release Letter PJJ – sekiranya perlu untuk salinan majikan. 

4. Tugas calon tidak dapat hadir peperiksaan akhir, dipohon merujuk syarat permohonan peperiksaan gantian :  
– Borang Permohonan Peperiksaan Gantian
– Tarikh Akhir Permohonan Peperiksaan Gantian adalah pada 25 Ogos 2021 . [Permohonan Peperiksaan Gantian bagi kursus yang mempunyai Peperiksaan Akhir sahaja]

5. Bagi pelajar yang masih mempunyai baki yuran pengajian yang belum dijelaskan, sekiranya status pengajian pelajar aktif/kursus bagi semester semasa didaftarkan. Pelajar dibolehkan menduduki peperiksaan akhir.  Walaubagaimanapun, pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan peperiksaan dikeluarkan pada awal bulan Oktober 2021 kelak.

6. Sekiranya terdapat masalah teknikal penggunaan UUM Online Learning PACE, sila hubungi +604-928 6666/6644/6622 atau emel : itservices@uum.edu.my dengan mengemukakan nama/matrik/permasalahan untuk bantuan UUMIT selanjutnya.

7.  Pelajar TIDAK DIBENARKAN menggunakan medium emel penyelaras kursus/pensyarah PJJUUM untuk penyerahan tugasan/kuiz peperiksaan akhir sekiranya tidak diarahkan oleh penyelaras kursus tersebut. 

8.  Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya. 

 SEMOGA MAJU JAYA DALAM MENJALANI PEPERIKSAAN AKHIR.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih. 

Makluman Penting : Tarikh Akhir Semak Semula JJ211

Makluman Penting : Tarikh Akhir Semak Semula JJ211

Tarikh Akhir Permohonan Semak Semula Kursus
Semester Januari Sesi 2021/2022
– 25 Julai 2021 (Ahad) – 

Adalah dimaklumkan, permohonan semak semula dibuka 14 hari bermula hari pertama keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan.
Pelajar dikehendaki mengisi borang permohonan semak semula dengan lengkap dan mengemukakan bayaran RM75.00 [bayaran kepada akaun BIMB Universiti Utara Malaysia] per kursus melalui emel PACEUUM: pace@uum.edu.my

Merujuk keratan minit mesyuarat JKPA kali ke-222 bil. 7/2020 pada 17 November 2020 :
tentang cadangan:
1) Membenarkan pelajar memohon untuk membuat semakan semula keputusan Peperiksaan bagi komponen kerja kursus.
2) Bayaran untuk semakan semula adalah RM75.00 iaitu sama dengan yuran semakan semula peperiksaan akhir seperti amalan sebelum ini.
3) Pelaksanaan perubahan peraturan ini adalah mulai Semester Pertama Sesi 2020/2021(201)

RALAT: HEBAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER JANUARI SESI 2021/2022 (JJ211)

RALAT: HEBAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER JANUARI SESI 2021/2022 (JJ211)

Assalamualaikum/Salam Sejahtera

Pelajar dihormati,

Keputusan Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022 (JJ211) boleh dibuat semakan pada portal UUM masing-masing pada 11 Julai 2021 (Ahad) jam 3.00 petang di url : https://portal.uum.edu.my

Seperti pelajar sedia maklum dan merujuk kepada peraturan universiti, untuk semakan keputusan peperiksaan pelajar perlu menjelaskan baki yuran pengajian sepenuhnya.

Panduan Pembayaran Yuran Pengajian adalah seperti di url ini : https://pace.uecsb.com.my/wp-content/uploads/2021/04/MANUAL-KAEDAH-PEMBAYARAN-YURAN-PACE-UUM.pdf

Pelajar yang mendapat gred C-, D, D+ dan F bagi mana-mana kursus adalah GAGAL dan perlu mengambil semula kursus berkenaan bagi membaiki gred tersebut.  

Tarikh Gugur Tambah bagi Semester Julai Sesi 2021/2022(JJ212) adalah pada 23 Julai 2021 sehingga 17 September 2021 melalui Portal UUM. 

Pelajar dikehendaki mendaftar kursus sebelum kuliah agar status pelajar aktif dan dapat membuat capaian pada Online Learning PACE merujuk kursus diambil pada semester semasa pengajian.

Tarikh Kuliah Pertemuan Pertama adalah pada 6 hingga 7 Ogos 2021 (bagi negeri yang bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu), dan  7 hingga 8 Ogos 2021 (bagi negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Ahad).

Pelajar dinasihatkan agar mengambil maklum hebahan lanjut berkaitan pengkuliahan Semester Julai Sesi 2021/2022 seperti di url ini : : https://pace.uecsb.com.my/pemakluman-pelaksanaan-pembelajaran-dan-pentaksiran-secara-dalam-talian-bagi-semester-julai-sesi-2021-2022-jj212

Berkaitan penyata akaun pelajar/kewangan pelajar adalah dirujuk : Bagi pelajar yang telah membuat pembayaran sebelum ini dinasihatkan menyimpan salinan resit sebagai bukti pembayaran yang telah dibuat. Salinan resit bayaran perlulah dihantar kepada Unit Pengurusan Kredit (upk.pace@gmail.com) untuk rekod Unit Kewangan selanjutnya.  

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan keputusan peperiksaan, sila kemukakan pertanyaan melalui emel PACEUUM : pace@uum.edu.my

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih. 

SELAMAT MAJU JAYA.

HEBAHAN RASMI PENGIJAZAHAN TAHUN 2021

HEBAHAN RASMI PENGIJAZAHAN TAHUN 2021

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pelajar dihormati,

Unit Pengijazahan ingin berkongsi info – info penting untuk panduan Pelajar PJJUUM yang berada di Semester Akhir : –

I. TARIKH AKHIR SERAH BORANG PENGIJAZAHAN TAHUN 2021 : 1 JULAI 2021

Pelajar dikehendaki mengemukakan borang pengijazahan diisi lengkap dengan mengemukakan dokumen seperti berikut melalui emel pace@uum.edu.my :

1. Salinan keputusan MUET​.

2. Salinan kad pengenalan.

3. Salinan keputusan peperiksaan akhir dari Semester 1 hingga Semester Akhir.

II. BAGAIMANA CARA MEMOHON TRANSKRIP SEMENTARA, SURAT JANGKA TAMAT DAN SURAT TAMAT PENGAJIAN UUM? (SEKIRANYA PERLU)

A) Transkrip Sementara dan Surat Jangka Tamat

 1. Pelajar hendaklah memenuhi syarat pengijazahan iaitu mengambil Malaysian University English Test (MUET) sekurang – kurangnya mendapat keputusan Band 2 ke atas.
 2. Pelajar hendaklah memastikan tiada baki tunggakan yuran pengajian belum dijelaskan.
 3. Pelajar hendaklah membuat semakan semua kursus diambil merujuk syarat Program Pengajian adalah lengkap seperti yang telah ditetapkan oleh Universiti.
 4. Pelajar yang memenuhi syarat lengkap seperti di atas SAHAJA akan diproses untuk permohonan berikut.
 5. Pelajar hendaklah mengisi borang pengijazahan beserta borang permohonan transkrip sementara dengan lengkap dan sila kemukakan permohonan tersebut melalui emel : pace@uum.edu.my
 6. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web PACEUECSB seperti di url ini : https://pace.uecsb.com.my/pelajar-pjj menu Pengijazahan.

B) Surat Tamat Pengajian

 1. Pelajar yang layak memohon Surat Tamat Pengajian ADALAH pelajar yang telah dikemaskini status pengajian mereka kepada “TAMAT PENGAJIAN“.
 2. Pelajar yang telah mendapat kelulusan Senat Universiti sahaja layak memohon Surat Tamat Pengajian berurusan melalui Jabatan Hal Ehwal Akademik (HEA) atau boleh membuat cetakan surat tersebut melalui Portal UUM menu Academic – Pre Graduation.

Makluman secara whatsapp TIDAK DITERIMA. Mohon jasa baik dan perhatian tuan/puan agar mengemukakan pertanyaan/bantuan rasmi melalui emel PACEUUM dengan menyatakan nama/matrik/bantuan diperlukan melalui emel kami : pace@uum.edu.my.

Insyaallah, PACEUUM akan berusaha membantu dan membalas emel tuan/puan.

Sekian dimaklumkan, terima kasih

Salam Hormat daripada Unit Pengijazahan PJJUUM ​​

Cetakan Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2021/2022(JA211)

Cetakan Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2021/2022(JA211)

Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan akhir Semester April Sesi 2021/2022 disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter pada 16 Julai 2021(Jumaat)    

Nota Tambahan :

1. Tarikh Peperiksaan Akhir Semester April Sesi 2021/2022 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJUUM) akan diadakan pada 11 hingga 18 Ogos 2021 secara atas talian melalui sistem UUM E-assessment atau UUM Online Learning PACE di pautan ini https://learning-pace.uum.edu.my

2. Jadual Peperiksaan (bagi kursus yang berkaitan sahaja) akan dimaklumkan melalui laman web ini selepas Pertemuan IV.

3. Pelajar dikehendaki mengisi Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM menu Lecture – Ecevas pada Pertemuan IV setiap kali semester pengajian sebelum mencetak slip peperiksaan akhir melalui Portal UUM.

4. Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (akan dimaklumkan melalui Portal UUM menu Lecture – Slip Examination UG pada Pertemuan IV jika perlu untuk salinan majikan pelajar.  

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih. 

TARIKH AKHIR : PERMOHONAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER GANTIAN BAGI SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

TARIKH AKHIR : PERMOHONAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER GANTIAN BAGI SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

– 4 JULAI 2021 (AHAD) – 

Adalah dimaklumkan, calon peperiksaan pertengahan semester yang tidak dapat hadir pada Pertemuan III dikehendaki mengemukakan permohonan peperiksaan gantian sebelum atau selewat – lewatnya pada 4 Julai 2021 (Ahad).

Sila kemukakan borang Peperiksaan Gantian – borang boleh didapati pada laman web PACE UECSB : https://pace.uecsb.com.my/

pada menu Pelajar – Program Pendidikan Jarak Jauh – Muat Turun Dokumen –  klik pada pautan borang Tangguh Peperiksaan Akhir/Gantian

Sila pastikan borang diisi dengan lengkap lampirkan dokumen sokongan permohonan Midsem Gantian melalui emel PACE : pace@uum.edu.my

Pelajar yang mengemukakan permohonan selepas dari tarikh ditetapkan tidak akan diterima.

Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester April Sesi 2021/2022

Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester April Sesi 2021/2022

Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan pertengahan Semester April Sesi 2021/2022

disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Mid Semester Examination Release Letter bermula 13/06/2021(Ahad)

👉Kepada pelajar yang belum mendaftarkan kursus, dinasihatkan agar mendaftar kursus DENGAN KADAR SEGERA sebelum Peperiksaan Pertengahan Semester diadakan agar pelajar tidak dihalang menduduki Peperiksaan Pertengahan Semester JA211 melalui Online Learning PACE.

 • Pelajar dengan yuran tunggakan yang tidak melebihi RM2,300
  Pelajar dibenarkan mendaftar semester baharu. Namun untuk pendaftaran subjek pelajar perlu membuat permohonan bertulis dengan menyertakan maklumat lengkap (1) Alasan yuran tidak dibayar; dan (2) Kaedah pembayaran yuran tunggakan. Pelajar perlu menghubungi pegawai yang bertanggungjawab melalui email (husnul@uum.edu.my) dengan menyenaraikan subjek yang perlu diambil bagi semester berkenaan untuk dipertimbangkan pendaftaran subjek.

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih. 

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester JJ211

Hebahan Terkini : Peperiksaan Akhir Semester JJ211

Assalamualaikum / Salam Sejahtera Pelajar PJJ PACEUUM,

Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJUUM) akan diadakan pada 2 hingga 9 Mei 2021 secara dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : http://learning-pace.uum.edu.my  
– Persediaan Penggunaan UUMOL PACE : Panduan_Pelajar_-_UUM_ONLINE_LEARNING_PACE_UUMOL_PACE.pdf 
– Panduan Login UUMOL PACE : KLIK SINI

Pelajar dikehendaki membuat Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu Lecture – Ecevas tidak lama lagi, sebelum dibolehkan mencetak slip peperiksaan akhir tidak lama lagi.

Pelajar boleh mencetak Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022 melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter bermula 15 April 2021 bagi tujuan mendapatkan pelepasan majikan (jika perlu).

Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (akan dimaklumkan) melalui Portal UUM : https://portal.uum.edu.my menu  Lecture – Slip Examination UG tidak lama lagi.    

Pelajar diingatkan agar mengambil maklum perkara berikut : 

1. Para pelajar DIKEHENDAKI memuatnaik/ “upload” tugasan pentaksiran akhir melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE)

2. Sekiranya pelajar mempunyai masalah berkaitan KESILAPAN SERAHAN TUGASAN melalui UUMOL PACE – pelajar dikehendaki berhubung terus dengan pensyarah kursus masing – masing untuk tindakan selanjutnya.

3. Menu cetakan surat pelepasan Peperiksaan Akhir dibuka pada Portal UUM menu Lecture – Final Examination Release Letter PJJ – sekiranya perlu untuk salinan majikan. 

4. Tugas calon tidak dapat hadir peperiksaan akhir, dipohon merujuk syarat permohonan peperiksaan gantian :  
– Borang Permohonan Peperiksaan Gantian
– Tarikh Akhir Permohonan Peperiksaan Gantian adalah pada 16 Mei 2021 . [Permohonan Peperiksaan Gantian bagi kursus yang mempunyai Peperiksaan Akhir sahaja]

5. Bagi pelajar yang masih mempunyai baki yuran pengajian yang belum dijelaskan, sekiranya status pengajian pelajar aktif/kursus bagi semester semasa didaftarkan. Pelajar dibolehkan menduduki peperiksaan akhir.  Walaubagaimanapun, pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan peperiksaan dikeluarkan pada awal bulan Julai 2021 kelak.

7. Sekiranya terdapat masalah teknikal penggunaan UUM Online Learning PACE, sila hubungi +604-928 6666/6644/6622 atau emel : itservices@uum.edu.my dengan mengemukakan nama/matrik/permasalahan untuk bantuan UUMIT selanjutnya.

8.  Pelajar TIDAK DIBENARKAN menggunakan medium emel penyelaras kursus/pensyarah PJJUUM untuk penyerahan tugasan/kuiz peperiksaan akhir sekiranya tidak diarahkan oleh penyelaras kursus tersebut. 

9.  Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya. 

 SEMOGA MAJU JAYA DALAM MENJALANI PEPERIKSAAN AKHIR.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih. 

Cetakan Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022(JJ211)

Cetakan Surat Pelepasan Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022(JJ211)

Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan akhir Semester Oktober Sesi 2020/2021 disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Final Examination Release Letter pada 15 April 2021 (Khamis).    

Nota Tambahan :

1. Tarikh Peperiksaan Akhir Semester Januari Sesi 2021/2022 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJUUM) akan diadakan pada 2 hingga 9 Mei 2021 secara atas talian melalui sistem UUM E-assessment atau UUM Online Learning PACE di pautan ini https://learning-pace.uum.edu.my

2. Jadual Peperiksaan (bagi kursus yang berkaitan sahaja) akan dimaklumkan melalui laman web ini tidak lama lagi (akan dimaklumkan).

3. Pelajar dikehendaki mengisi Penilaian Kursus (Ecevas) melalui Portal UUM menu Lecture – Ecevas tidak lama lagi (akan dimaklumkan) sebelum mencetak slip peperiksaan akhir melalui Portal UUM.

4. Pelajar boleh mencetak slip peperiksaan akhir (akan dimaklumkan melalui Portal UUM menu Lecture – Slip Examination UG tidak lama lagi (akan dimaklumkan) jika perlu untuk salinan majikan pelajar.  Sekian dimaklumkan. Terima Kasih. 

pelepasanfe 1
Slide2