HEBAHAN: MEMO PEMAKLUMAN SYARAT PENERIMAAN PERANTI SISWA

HEBAHAN: MEMO PEMAKLUMAN SYARAT PENERIMAAN PERANTI SISWA

MEMO PEMAKLUMAN SYARAT-SYARAT PENERIMAAN PERANTI SISWA KELUARGA MALAYSIA

Disampaikan memo daripada Bahagian Perkhidmatan dan Sokongan Pelajar (SSSD) berkaitan syarat penerimaan PerantiSiswa Keluarga Malaysia adalah seperti di url ini : Syarat-syarat penerima peranti siswa

Sehubungan dengan itu, bagi pelajar TELAH MENERIMA PerantiSiswa Keluarga Malaysia iaitu pelajar SAMBILAN(PJJ UUM),
para pelajar perlu memulangkan kembali kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar, HEP (UUM) secara fizikal atau secara pos untuk dikembalikan kepada pihak Kementerian.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi sekretariat PerantiSiswa UUM di talian
04- 9284083/85/88/89/87 atau emelkan ke alamat : sssdhep@uum.edu.my

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.

SELAMAT MAJU JAYA.