Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Oktober Sesi 2021/2022

Hebahan : Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Oktober Sesi 2021/2022


Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan pertengahan Semester Oktober Sesi 2021/2022 disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Mid Semester Examination Release Letter bermula 
26 November 2021(Jumaat)

👉 Kepada pelajar yang belum mendaftarkan kursus, dinasihatkan agar mendaftar kursus DENGAN KADAR SEGERA sebelum Peperiksaan Pertengahan Semester diadakan agar pelajar tidak dihalang menduduki Peperiksaan Pertengahan Semester JA212 melalui Online Learning PACE.​

  • Pelajar dengan yuran tunggakan yang tidak melebihi RM2,300
  • Pelajar dibenarkan mendaftar semester baharu melalui Portal UUM  : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture – Add Course – Confirm Attendance – Add Course -Timetable – Cetak sebelum sebelum 10 Disember 2021 . 
  • Kegagalan pelajar mendaftar kursus pada semester semasa akan menyebabkan sesi pengkuliahan, markah tugasan dan markah peperiksaan tidak diambil kira. 

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.