HEBAHAN PENTING : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM ‘UUM CONVO’ BAGI KONVOKESYEN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KALI KE 33

HEBAHAN PENTING : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM ‘UUM CONVO’ BAGI KONVOKESYEN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KALI KE 33

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Adalah dimaklumkan,  Graduan tahun 2020 dikehendaki menggunakan Aplikasi Sistem ‘UUM CONVO’ terlebih dahulu melalui Play Store/Apps Store/Huawei Gallery – “UUM CONVO ” untuk konvokesyen graduan.

Link Apps Convo UUM :

Hebahan lanjut berkaitan konvokesyen, sila layari laman web HEA UUM : http://hea.uum.edu.my/index.php/convocation

Bersama – sama ini disampaikan Notis Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Utara Malaysia untuk perhatian graduan PJJUUM tahun 2020. Sekian dimaklumkan. Terima kasih.