HEBAHAN PENTING : PINDAAN PERATURAN AKADEMIK BAGI SYARAT ANUGERAH DEKAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

HEBAHAN PENTING : PINDAAN PERATURAN AKADEMIK BAGI SYARAT ANUGERAH DEKAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

Adalah dimaklumkan,  SENAT ke – 299 bil. 7/2021 pada 3 Oktober 2021 telah meluluskan perubahan peraturan berkaitan kriteria Anugerah Dekan bagi Program Ijazah Sarjana Muda berkuatkuasa Semester Januari Sesi 2022 dan seterusnya.

Bersama – sama ini disampaikan Notis Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Utara Malaysia untuk perhatian semua pelajar PJJUUM.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.