MEMO PEMAKLUMAN BERKAITAN PROSEDUR UNTUK MENYEMAK PENYATA KEWANGAN PELAJAR PADA SISTEM BAHARU


Tatacara log masuk ke dalam Portal Pelajar FIMS UEC