MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

MEMO PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER APRIL SESI 2021/2022

  • Pastikan semua pelajar di dalam kelas telah mendaftar kursus dan berada di kumpulan yang betul.
  • Pelajar yang masih belum mendaftar mohon segera emel kepada daftarsubjek.unitkuliahpace@gmail.com
  • Selepas 5 Ogos 2021 (Khamis), bagi pelajar yang belum mendaftar kursus, mohon supaya mendaftar pada semester hadapan bagi mengelak berlakunya sebarang masalah berkaitan keciciran markah pelajar. Walaupun pelajar mengikuti kelas dan telah membuat semua tugasan subjek tersebut tidak akan diambil kira.
  • Pihak PACE juga tidak akan mendaftar bagi pihak pelajar setelah tarikh 5 Ogos 2021 (Khamis).