MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

MEMO PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2021/2022

  • ​Pastikan semua pelajar telah mendaftar kursus selewat – lewatnya pada 18 Oktober 2021 (Isnin) agar TIDAK DIHALANG untuk menduduki peperiksaan akhir pada 15 – 22 November 2021 melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE): http://learning-pace.uum.edu.my
  • ​Kegagalan pelajar mendaftar kursus pada semester semasa akan menyebabkan sesi pengkuliahan, markah tugasan dan markah peperiksaan tidak diambil kira.
  • ​Pelajar yang telah berdaftar kursus mempunyai baki yuran pengajian belum dijelaskan DIBENARKAN untuk menduduki peperiksaan akhir secara dalam talian.
  • ​Pelajar dinasihatkan agar menjelaskan baki yuran pengajian secara ansuran sebelum keputusan dikeluarkan pada bulan Oktober 2021 kelak.
  • ​Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan peperiksaan akhir, sila kemukakan pertanyaan melalui emel pace@uum.edu.my untuk keterangan selanjutnya.