Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Januari Sesi 2021/2022

Menu Cetakan Surat Pelepasan Midsem Semester Januari Sesi 2021/2022

Adalah dimaklumkan, surat pelepasan peperiksaan pertengahan Semester Januari Sesi 2021/2022 disiarkan dalam Portal UUM : https://portal.uum.edu.my pada menu Lecture – Mid Semester Examination Release Letter bermula 26 Februari 2021(Jumaat)