NOTIS PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) – SEMAKAN MAKLUMAT PERIBADI DAN MENGISI KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2022 YANG TELAH DISAHKAN SENAT DAN LAYAK BERGRADUAT

NOTIS PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) – SEMAKAN MAKLUMAT PERIBADI DAN MENGISI KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2022 YANG TELAH DISAHKAN SENAT DAN LAYAK BERGRADUAT

Tarikh : 23 November 2022