PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Pelajar Semasa

Anda berada di: UTAMA / PELAJAR / PENDIDIKAN JARAK JAUH

MAKLUMAT AKADEMIK
KEMASUKAN SEMESTER JULAI 2022/2023
PENGKULIAHAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu20/7 – 24/7/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online11/7 – 10/9/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas
Pertemuan 1 (22/7 – 23/7/2022
23/7 – 24/7/2022)
Pertemuan 2 (26/8 – 27/8/2022
27/8 – 28/8/2022)
Pertemuan 3 (23/9 – 24/9/2022
24/9 – 25/9/2022)
Pertemuan 4 (14/10 – 15/10/2022
15/10 – 16/10/2022)
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Penangguhan pengajian sebelum 10/9/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 11/9/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 11/9 – 30/10/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 11/9/2022,, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama11/7 – 25/9/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my

  PEPERIKSAAN

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir14/11 – 21/11/2022Peperiksaan Akhir dijalankan dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : learning-pace.uum.edu.my
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  2/10/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  28/11/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  21/11/2022
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

 • NOTA :

  • Bayaran proses permohonan tukar program : RM100.00
  • Sila ambil perhatian tentang kesan kegagalan untuk Tarik Diri dan Penangguhan Pengajian ke atas PMK anda.
  • Tarikh-tarikh yang dinyatakan adalah tertakluk kepada perubahan. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada pelajar.

  MEMO PERINGATAN BERKAITAN KAEDAH BAYARAN YURAN PELAJAR KE AKAUN PACE UUM

  YURAN PELAJAR

  1. SEBELUM PENDAFTARAN :
   • Pelajar dikehendaki membayar YURAN PROSES (RM100) ke akaun Bank Islam: 02093010007784 (Uniutama
    Education & Consultancy).

  2. SELEPAS PENDAFTARAN :
   • Pelajar dikehendaki membayar YURAN PENDAHULUAN berjumlah RM583 mengikut kaedah bayaran di bawah.
    (yuran pendaftaran RM300 + yuran perkhidmatan RM83 + yuran pendahuluan pengajian RM200)
   • Resit perlu disimpan selepas bayaran dibuat sebagai bukti bayaran dan simpanan pelajar.

  3. Baki YURAN PENGAJIAN boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh pengajian semester tersebut.
  BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
  1. BANK ISLAM ONLINE
   • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
   • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
   • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
   • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
  BAYARAN MELALUI JOMPAY
  1. BANK ISLAM
   • Langkah 1: Pilih JOMPAY
   • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
   • Langkah 3: Pilih Open Biller
   • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2

   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN / KONVOKESYEN
   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAHULUAN (RM583)


   • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran

  2. MAYBANK2U
   • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
   • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
   • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2

   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN / KONVOKESYEN
   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAHULUAN (RM583)


   • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran

  3. CIMBCLICKS
   • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
   • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
   • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2

   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN / KONVOKESYEN
   • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAHULUAN (RM583)


   • Langkah 4: Pilih Akaun
   • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran

  BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
  • Masukkan Kad ATM & Pilih Bahasa
  • Masukkan No. Pin
  • Pilih Bank Islam
  • Pilih Lain-lain
  • Pilih Pembayaran bil & yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
  • Masukkan No. Kad Pengenalan
  • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
  • Simpan resit untuk rujukan
  BAYARAN MELALUI CDM
  • Tekan pada mana-mana butang
  • Pilih Bahasa
  • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
  • Masukkan No. Kad Pengenalan
  • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
  • Teruskan arahan hingga tamat
  • Simpan resit untuk rujukan