PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Pelajar Semasa

Anda berada di: UTAMA / PELAJAR / PENDIDIKAN JARAK JAUH

BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR / BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PENGESAHAN JANGKA TAMAT BELAJAR

Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan:

Puan Nur Amani A. Rahim
nuramani@uum.edu.my atau pace@uum.edu.my
+604-928 4625

SURAT PENGESAHAN TAMAT BELAJAR

Permohonan surat pengesahan tamat belajar bagi yang layak memohon adalah pelajar yang telah mendapat status Tamat Pengajian

Untuk makluman surat tamat pengajian dan transkrip boleh dicetak sendiri di dalam portal pelajar di bahagian -> Pre-graduation.
Jika ada sebarang pertanyaan boleh emel kepada: konvo@uum.edu.my (*sila nyatakan nama / matrik )

YURAN PELAJAR

 1. SEBELUM PENDAFTARAN :
  • pelajar dikehendaki membayar YURAN PENDAHULUAN berjumlah RM583
   (yuran pendaftaran RM300 + lain-lain yuran RM83 + pendahuluan yuran pengajian RM200)
  • YURAN PROSES berjumlah RM100 (bagi yang belum membuat bayaran semasa menghantar permohonan)
  • Pelajar perlu mendapatkan salinan Slip Pembayaran selepas membuat bayaran dan resit perlu disimpan sebagai bukti bayaran.

 2. Baki YURAN PENGAJIAN boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh pengajian semester tersebut.
BAYARAN DI KAUNTER BANK ISLAM
 • Isi borang deposit tunai
 • No akaun: masukkan no matrik pelajar
 • Bayar kepada: PACE UUM
 • Jenis bayaran: yuran pengajian & simpan resit bayaran
BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
 1. BANK ISLAM ONLINE
  • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
  • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
  • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
  • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
BAYARAN MELALUI JOMPAY
 1. BANK ISLAM
  • Langkah 1: Pilih JOMPAY
  • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
  • Langkah 3: Pilih Open Biller
  • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran
 2. MAYBANK2U
  • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran
 3. CIMBCLICKS
  • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 4: Pilih Akaun
  • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pilih Pembayaran bil&yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
 • Teruskan arahan hingga tamat
 • Simpan resit untuk rujukan