Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

PENGIJAZAHAN

BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR / BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PENGESAHAN JANGKA TAMAT BELAJAR

Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan:

Encik Mohd Shahir Mohd Zahari
mshahir@uum.edu.my atau konvopjjuum@gmail.com
+604-928 4625

SURAT PENGESAHAN TAMAT BELAJAR

Permohonan surat pengesahan tamat belajar bagi yang layak memohon adalah pelajar yang telah mendapat status Tamat Pengajian

Untuk makluman surat tamat pengajian dan transkrip boleh dicetak sendiri di dalam portal pelajar di bahagian -> Pre-graduation.
Jika ada sebarang pertanyaan boleh emel kepada: konvo@uum.edu.my (*sila nyatakan nama / matrik )