Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Pengenalan : Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Bagi merealisasikan Pelan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat, PACE mengambil tanggungjawab menyediakan peluang kepada warganegara Malaysia untuk memperbaiki kualiti hidup melalui peningkatan pendidikan yang lebih tinggi. PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.

Objektif Program PJJ

Berteraskan misi dan visi Universiti, program PJJ ini adalah untuk:

 • Membuka peluang kepada masyarakat umum untuk meningkatkan taraf pendidikan.
 • Memberi peluang kepada pelajar dewasa mengikuti pengajian tinggi sehingga peringkat ijazah.
 • Membawa pendidikan tinggi ke kawasan luar bandar.
 • Meningkatkan kadar pengeluaran pekerja terlatih dan berpendidikan tinggi.
 • Meningkatkan pengetahuan, kebolehan dan kelulusan bagi mereka yang sedang bekerja sama ada dengan kerajaan atau swasta.

Pusat Pembelajaran PACE UUM

UUM kini mempunyai 16 pusat pembelajaran yang beroperasi untuk Program PJJ iaitu:

 • Kampus UUM, Sintok, Kedah
 • Pusat Pembelajaran Kuala Lumpur
 • Pusat Pembelajaran Kota Bharu, Kelantan
 • Pusat Pembelajaran Johor Bahru, Johor
 • Pusat Pembelajaran Kuching, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Sibu, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Kota Kinabalu, Sabah
 • Pusat Pembelajaran Ipoh, Perak
 • Pusat Pembelajaran Melaka
 • Pusat Pembelajaran Kuantan, Pahang
 • Pusat Pembelajaran Yayasan Bank Rakyat, Kuala Lumpur
 • Pusat Pembelajaran Langkawi, Kedah
 • Pusat Pembelajaran Miri, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Tawau
 • Pusat Pembelajaran Sandakan
 • Pusat Pembelajaran Kuala Terengganu

Metodologi Pembelajaran

 1. Pertemuan kuliah diadakan 4 kali dalam satu semester. Setiap kuliah dikendalikan selama 4 jam. Kuliah akan dijalankan sebulan sekali pada hujung minggu.
 2. Modul pembelajaran yang komprehensif merupakan bahan pembelajaran utama bagi setiap kursus yang akan dibekalkan di dalam pendrive kepada pelajar.
 3. Tempat dan tarikh kuliah serta peperiksaan bagi satu semester akan diumumkan kepada pelajar sebelum kuliah bermula.

Mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Pengenalan : Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Bagi merealisasikan Pelan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat, PACE mengambil tanggungjawab menyediakan peluang kepada warganegara Malaysia untuk memperbaiki kualiti hidup melalui peningkatan pendidikan yang lebih tinggi. PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.

Objektif Program PJJ

Berteraskan misi dan visi Universiti, program PJJ ini adalah untuk:
 • Membuka peluang kepada masyarakat umum untuk meningkatkan taraf pendidikan.
 • Memberi peluang kepada pelajar dewasa mengikuti pengajian tinggi sehingga peringkat ijazah.
 • Membawa pendidikan tinggi ke kawasan luar bandar.
 • Meningkatkan kadar pengeluaran pekerja terlatih dan berpendidikan tinggi.
 • Meningkatkan pengetahuan, kebolehan dan kelulusan bagi mereka yang sedang bekerja sama ada dengan kerajaan atau swasta.

Pusat Pembelajaran PACE UUM

UUM kini mempunyai 16 pusat pembelajaran yang beroperasi untuk Program PJJ iaitu:
 • Kampus UUM, Sintok, Kedah
 • Pusat Pembelajaran Kuala Lumpur
 • Pusat Pembelajaran Kota Bharu, Kelantan
 • Pusat Pembelajaran Johor Bahru, Johor
 • Pusat Pembelajaran Kuching, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Sibu, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Kota Kinabalu, Sabah
 • Pusat Pembelajaran Ipoh, Perak
 • Pusat Pembelajaran Melaka
 • Pusat Pembelajaran Kuantan, Pahang
 • Pusat Pembelajaran Yayasan Bank Rakyat, Kuala Lumpur
 • Pusat Pembelajaran Langkawi, Kedah
 • Pusat Pembelajaran Miri, Sarawak
 • Pusat Pembelajaran Tawau
 • Pusat Pembelajaran Sandakan
 • Pusat Pembelajaran Kuala Terengganu

Metodologi Pembelajaran

 • Pertemuan kuliah diadakan 4 kali dalam satu semester. Setiap kuliah dikendalikan selama 4 jam. Kuliah akan dijalankan sebulan sekali pada hujung minggu.
 • Modul berbentuk CD yang komprehensif merupakan bahan pembelajaran utama bagi setiap kursus yang akan dibekalkan kepada pelajar.
 • Tempat dan tarikh kuliah serta peperiksaan bagi satu semester akan diumumkan kepada pelajar sebelum kuliah bermula.