Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan Kepujian

BIFB(HONS.)

Pengambilan

Januari, April, Julai, dan Oktober

Tempoh

11 Semester

Institusi

Islamic Business School (IBS)

Status Program

Accredited by MQA & AACSB

Tahap Pendidikan

Bachelor Degree

Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam BIFB (HONS.)

Program ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berkomunikasi dalam bidang perbankan dan kewangan Islam untuk memenuhi permintaan pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa. Prospek kerjaya dalam industri ini merangkumi institusi Kewangan dan Perbankan Islam yang menawarkan dan mempraktikkan konsep / prinsip Islam sebagai cara menjalankan perniagaan. Struktur program ini dirancang khusus untuk merangkumi aspek-aspek penting baik kewangan dan perbankan Islam dan konvensional yang digabungkan dengan bidang lain yang relevan untuk memperkuat pengetahuan dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat oleh industri.
Matlamat program Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam (BIFB) (Kepujian) adalah untuk menghasilkan graduan dengan ciri-ciri holistik untuk melayani masyarakat global di bawah bimbingan Al Quran dan Sunnah. Setelah tamat program, graduan diharapkan dapat:
 • Berpengetahuan dalam menghuraikan prinsip Syariah dalam operasi kewangan dan perbankan.
 • Untuk menganalisis perbezaan antara teori dan amalan kewangan dan perbankan Islam dan konvensional.
 • Membangunkan graduan yang beretika dengan ciri-ciri holistik yang mempunyai kemahiran interpersonal dan sosial yang baik.
 • Untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran menyelesaikan masalah untuk menjadi pemimpin yang dinamis dalam menghadapi persekitaran perniagaan yang mencabar dan dinamik.
PILIHAN UNTUK MENGENAL PERANCANG KEWANGAN ISLAM (IFP)
Pelajar BIFB mempunyai pilihan untuk menduduki Peperiksaan Perancang Kewangan Islam dengan membayar yuran pengajian tambahan minimum.
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN [BIFB (HONS.)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
BPME1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BEEB1013Prinsip Ekonomi3
BKAF1023Pengantar Perakaunan Kewangan3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
BPMN3023Pengurusan Strategik3
BPMN3123Etika Pengurusan3
BPMN3143Kaedah Penyelidikan3
BWBB1013Asas Perbankan3
BWBS2083Pengurusan Bank-bank Islam3
BWFF2033Pengurusan Kewangan3
BWFF2043Pengurusan Kewangan Lanjutan3
BWFS2073Usul Fiqh untuk Kewangan dan Perbankan3
BWFS2083Pasaran Kew. Islam, Instrumen dan Institusi3
BWFS3053Qawaid Fiqh untuk Kewangan & Perbankan3
BWFS3093Seminar Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSE1013Asas Ekonomi Islam3
BWSS2013Falsafah Perniagaan dlm Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSS2093Kontrak Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSX4908Praktikum8
GLUL2023Undang – undang Perniagaan3
SQQS1013Pengantar Statistik3
STID1103Aplikasi Komputer dalam Pengurusan3
C. ELEKTIF PROGRAM (36 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT

1. WAJIB BIDANG (33 JAM KREDIT)
Pelajar wajib mengambil kesemua SEBELAS (11) kursus yang disenaraikan di bawah:


BPLS1033Asas Bahasa Arab untuk Muamalat3
BWBS3053Pembiayaan Perdagangan Ant. Islam3
BWBS3023Pengurusan Perbendaharaan Islam3
BWFS2033Regulasi untuk Kewangan & Perbankan Islam3
BWFS2053Pengurusan Pembiayaan Islam3
BWFS3013Pelaburan Islam3
BWFS3023Perakaunan Islam3
BWFS3033Perancangan Zakat & Percukaian3
BWFS3063Perancangan Kewangan Islam3
BWFS3073Estet Islam, Perancangan Waqf & Persaraan3
BWSR2013Pengurusan Risiko & Perancangan Takaful3

2. PILIHAN BIDANG ( 3 JAM KREDIT)

BPLS3103 Bahasa Arab untuk Muamalat3

D. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di pusat-pusat pengajian yang sama atau kursus pusat pengajian lain mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 11 semester/5 tahun setengah (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan Kepujian [BFIB(Hons)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM COB.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSE1013Asas Ekonomi Islam Tiada3
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013Pengantar PengurusanTiada3
BPLS1033Asas Bahasa Arab untuk Muamalat Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
STID1103Aplikasi Komputer dalam PengurusanTiada3
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
SQQS1013Pengantar StatistikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063English Proficiency ITiada3
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa Tiada3
BWSS2013Falsafah Perniagaan dalam Kewangan dan Perbankan IslamTiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban Tiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSS2093Kontrak Kewangan dan Perbankan IslamTiada3
BKAF1023 Pengantar Perakaunan Kewangan Tiada3
BWBB1013Asas PerbankanTiada3
BEEB1013Prinsip EkonomiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency IISBLE10633
BWFS2073Usul fiqh untuk Kewangan dan
Perbankan
BWSS20133
BWFF2033Pengurusan KewanganBKAF1023 ATAU
BKAL1013 ATAU
BKAR1013
3
BPLS3103Bahasa Arab untuk MuamalatBPLS10333
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFF2043Pengurusan Kewangan LanjutanBWFF2033 3
BWFS2033Regulasi Kewangan dan Perbankan IslamBWSS20133
BPMN3123Etika PengurusanTiada3
GLUL2023Undang-undang PerniagaanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency IIISBLE21133
BWFS2053Pengurusan Pembiayaan IslamBWSS20133
BWFS3023Perakaunan IslamBWSS2013 DAN
BKAF1023
3
BWFS2083Pasaran Kewangan Islam, Instrumen dan InstitusiBWFF2043 DAN
BWSS2013
3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSR2013Pengurusan Risiko dan Perancangan TakafulBWFF2043 DAN BWSS2013 3
BWBS3053Pembiayaan dan Perdagangan Antarabangsa IslamBWSS20133
BPMN3143Kaedah PenyelidikanSQQS1013 DAN
Lulus kursus kesemuanya berjumlah 70 jam kredit
3
BWFS3053Qawaid fiqh untuk Kewangan dan PerbankanBWSS20733
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3013Pelaburan IslamBWFF2043 DAN BWSS2013 3
BWBS3023Pengurusan Perbendaharaan Islam BWSS20133
BPMN3023Pengurusan StrategikTelah mengambil dan lulus kursus- kursus yang kesemuanya berjumlah 100 jam kredit 3
BWFS3033Perancangan Zakat dan PercukaianBWFF2033 DAN BWSS20133
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3073 Estet Islam, Perancangan Wagf dan PersaraanBWFF2033 DAN BWSS2013 3
BWBS2083 Pengurusan Bank-bank IslamBWFF2033 DAN BWSS2013 3
BWFS3063Perancangan Kewangan IslamBWSS2013 ATAU BWSS2093 3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 11
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3093Seminar Islam Kewangan dan PerbankanTelah mengambil dan lulus 100 jam kredit3
BPBX4908PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus di dalam
struktur program
8
JUMLAH JAM KREDIT11

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM / Setaraf.
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas / Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan /Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • a. PNGK 2.0; DAN
  • b. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am / Kertas Am; DAN
  • c. Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI

Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI, syarat-syarat adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus salah satu mata pelajaran iaitu Matematik / Matematik Tambahan / Perdagangan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 • Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR; ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
VOKASIONAL MALAYSIA

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Memiliki kelulusan Diploma / DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR
APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut:

 • Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA
 • Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu:
  • Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan
SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 11 Jam Kredit1650
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1733
Jumlah keseluruhan yuran : RM21,463
Jumlah jam kredit : 135
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
*Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan lengkap dan betul
 
Masukkan No. Kad Pengenalan permohon dengan betul
 
Mengisi maklumat yang diperlukan
 
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI KAUNTER BANK ISLAM
 • Isi borang deposit tunai
 • No akaun: masukkan no matrik pelajar
 • Bayar kepada: PACE UUM
 • Jenis bayaran: yuran pengajian & simpan resit bayaran
BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
 1. BANK ISLAM ONLINE
  • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
  • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
  • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
  • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
BAYARAN MELALUI JOMPAY
 1. BANK ISLAM
  • Langkah 1: Pilih JOMPAY
  • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
  • Langkah 3: Pilih Open Biller
  • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran


 2. MAYBANK2U
  • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran


 3. CIMBCLICKS
  • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 4: Pilih Akaun
  • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pilih Pembayaran bil&yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
 • Teruskan arahan hingga tamat
 • Simpan resit untuk rujukan
Matlamat program Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam (BIFB) (Kepujian) adalah untuk menghasilkan graduan dengan ciri-ciri holistik untuk melayani masyarakat global di bawah bimbingan Al Quran dan Sunnah. Setelah tamat program, graduan diharapkan dapat:
 • Berpengetahuan dalam menghuraikan prinsip Syariah dalam operasi kewangan dan perbankan.
 • Untuk menganalisis perbezaan antara teori dan amalan kewangan dan perbankan Islam dan konvensional.
 • Membangunkan graduan yang beretika dengan ciri-ciri holistik yang mempunyai kemahiran interpersonal dan sosial yang baik.
 • Untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran menyelesaikan masalah untuk menjadi pemimpin yang dinamis dalam menghadapi persekitaran perniagaan yang mencabar dan dinamik.
PILIHAN UNTUK MENGENAL PERANCANG KEWANGAN ISLAM (IFP)
Pelajar BIFB mempunyai pilihan untuk menduduki Peperiksaan Perancang Kewangan Islam dengan membayar yuran pengajian tambahan minimum.
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN BIFB (HONS.)
A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
BPME1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BEEB1013Prinsip Ekonomi3
BKAF1023Pengantar Perakaunan Kewangan3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
BPMN3023Pengurusan Strategik3
BPMN3123Etika Pengurusan3
BPMN3143Kaedah Penyelidikan3
BWBB1013Asas Perbankan3
BWBS2083Pengurusan Bank-bank Islam3
BWFF2033Pengurusan Kewangan3
BWFF2043Pengurusan Kewangan Lanjutan3
BWFS2073Usul Fiqh untuk Kewangan dan Perbankan3
BWFS2083Pasaran Kew. Islam, Instrumen dan Institusi3
BWFS3053Qawaid Fiqh untuk Kewangan & Perbankan3
BWFS3093Seminar Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSE1013Asas Ekonomi Islam3
BWSS2013Falsafah Perniagaan dlm Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSS2093Kontrak Kewangan dan Perbankan Islam3
BWSX4908Praktikum8
GLUL2023Undang – undang Perniagaan3
SQQS1013Pengantar Statistik3
STID1103Aplikasi Komputer dalam Pengurusan3
C. ELEKTIF PROGRAM (36 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT

1. WAJIB BIDANG (33 JAM KREDIT)
Pelajar wajib mengambil kesemua SEBELAS (11) kursus yang disenaraikan di bawah:


BPLS1033Asas Bahasa Arab untuk Muamalat3
BWBS3053Pembiayaan Perdagangan Ant. Islam3
BWBS3023Pengurusan Perbendaharaan Islam3
BWFS2033Regulasi untuk Kewangan & Perbankan Islam3
BWFS2053Pengurusan Pembiayaan Islam3
BWFS3013Pelaburan Islam3
BWFS3023Perakaunan Islam3
BWFS3033Perancangan Zakat & Percukaian3
BWFS3063Perancangan Kewangan Islam3
BWFS3073Estet Islam, Perancangan Waqf & Persaraan3
BWSR2013Pengurusan Risiko & Perancangan Takaful3

2. PILIHAN BIDANG ( 3 JAM KREDIT)

BPLS3103 Bahasa Arab untuk Muamalat3

D. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di pusat-pusat pengajian yang sama atau kursus pusat pengajian lain mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 11 semester/5 tahun setengah (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan Kepujian [BFIB(Hons)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM COB.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSE1013Asas Ekonomi Islam Tiada3
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013Pengantar PengurusanTiada3
BPLS1033Asas Bahasa Arab untuk Muamalat Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
STID1103Aplikasi Komputer dalam PengurusanTiada3
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
SQQS1013Pengantar StatistikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063English Proficiency ITiada3
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa Tiada3
BWSS2013Falsafah Perniagaan dalam Kewangan dan Perbankan IslamTiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban Tiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSS2093Kontrak Kewangan dan Perbankan IslamTiada3
BKAF1023 Pengantar Perakaunan Kewangan Tiada3
BWBB1013Asas PerbankanTiada3
BEEB1013Prinsip EkonomiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency IISBLE10633
BWFS2073Usul fiqh untuk Kewangan dan
Perbankan
BWSS20133
BWFF2033Pengurusan KewanganBKAF1023 ATAU
BKAL1013 ATAU
BKAR1013
3
BPLS3103Bahasa Arab untuk MuamalatBPLS10333
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFF2043Pengurusan Kewangan LanjutanBWFF2033 3
BWFS2033Regulasi Kewangan dan Perbankan IslamBWSS20133
BPMN3123Etika PengurusanTiada3
GLUL2023Undang-undang PerniagaanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency IIISBLE21133
BWFS2053Pengurusan Pembiayaan IslamBWSS20133
BWFS3023Perakaunan IslamBWSS2013 DAN
BKAF1023
3
BWFS2083Pasaran Kewangan Islam, Instrumen dan InstitusiBWFF2043 DAN
BWSS2013
3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWSR2013Pengurusan Risiko dan Perancangan TakafulBWFF2043 DAN BWSS2013 3
BWBS3053Pembiayaan dan Perdagangan Antarabangsa IslamBWSS20133
BPMN3143Kaedah PenyelidikanSQQS1013 DAN
Lulus kursus kesemuanya berjumlah 70 jam kredit
3
BWFS3053Qawaid fiqh untuk Kewangan dan PerbankanBWSS20733
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3013Pelaburan IslamBWFF2043 DAN BWSS2013 3
BWBS3023Pengurusan Perbendaharaan Islam BWSS20133
BPMN3023Pengurusan StrategikTelah mengambil dan lulus kursus- kursus yang kesemuanya berjumlah 100 jam kredit 3
BWFS3033Perancangan Zakat dan PercukaianBWFF2033 DAN BWSS20133
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3073 Estet Islam, Perancangan Wagf dan PersaraanBWFF2033 DAN BWSS2013 3
BWBS2083 Pengurusan Bank-bank IslamBWFF2033 DAN BWSS2013 3
BWFS3063Perancangan Kewangan IslamBWSS2013 ATAU BWSS2093 3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 11
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BWFS3093Seminar Islam Kewangan dan PerbankanTelah mengambil dan lulus 100 jam kredit3
BPBX4908PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus di dalam
struktur program
8
JUMLAH JAM KREDIT11
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • PNGK 2.0; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA/KES KHAS
Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
 • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
  • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
  • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
  • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.
SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 11 Jam Kredit1650
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1733
Jumlah keseluruhan yuran : RM21,463
Jumlah jam kredit : 135 
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan. Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN
 
BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu9/11 – 13/11/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online28/10 – 27/11/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas:

PELAJAR LAMA
Pertemuan 1: 28/10 – 29/10/2022
29/10 – 30/10/2022
Pertemuan 2: 25/11 – 26/11/2022
26/11 – 27/11/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023


PELAJAR SEMESTER 1
Pertemuan 1: 11/11 – 12/11/2022
12/11 – 13/11/2022
Pertemuan 2: 2/12 – 3/12/2022
3/12 – 4/12/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Penangguhan pengajian sebelum 27/11/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 28/11/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 28/11 – 18/12/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 28/11/2022, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama17/10 – 18/12/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
  PEPERIKSAAN
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir6/2 – 13/2/2023Peperiksaan Akhir dijalankan secara bersemuka
  (maklumat peperiksaan akhir akan dikemaskini
  dari semasa ke semasa)
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  26/12/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  20/2/2023
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  13/2/2023
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 • LAIN-LAIN PERKARA
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPENUH MASA Program Sarjana Muda