Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

Sarjana muda Komunikasi

Bcomm (HONS.)

Pengambilan

Januari, April, Julai, dan Oktober

Tempoh

11 Semester

Institusi

School Of Multimedia Technology and Communication (SMMTC)

Status Program

Accredited by MQA

Tahap Pendidikan

Bachelor Degree

Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian BCOMM (HONS.)

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (HONS.) adalah salah satu program akademik yang ditawarkan kepada pelajar Prasiswazah di bawah Pusat Pengajian teknologi multimedia dan komunikasi (SMMTC). Ia mempunyai 129 jam kredit untuk pelajar untuk memenuhi masa sesi akademik. 

Ijazah Sarjana Muda komunikasi (HONS.) adalah salah satu program akademik yang ditawarkan kepada pelajar Prasiswazah di bawah Pusat Pengajian teknologi multimedia dan komunikasi (SMMTC). Ia mempunyai 129 jam kredit untuk pelajar untuk memenuhi masa sesi akademik. Ia menawarkan 4 (empat) pengkhususan atau kursus kecil iaitu:

 • Pengurusan kontemporari
 • Keusahawanan
 • Pengurusan acara
 • Media kreatif
MATLAMAT PROGRAM
 1. Huraikan pengetahuan dan kefahaman pengurusan komunikasi dalam sistem organisasi dan masyarakat.
 2. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pengurusan komunikasi.
 3. Menunjukkan sikap dan amalan sosial yang sesuai daripada perspektif komunikasi.
 4. Memahami dan melaksanakan amalan komunikasi yang bertanggungjawab, beretika dan profesional.
 5. Menunjukkan amalan berkesan kepimpinan dan komunikasi dalam bekerja dengan kerja berpasukan yang pelbagai.
 6. Menganalisis dan mencadangkan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah komunikasi atau isu dalam pelbagai peringkat Kumpulan.
 7. Menunjukkan kebolehan dan kemahiran untuk menguruskan maklumat berkaitan pengetahuan dan pembangunan komunikasi.
 8. Menyepadukan kemahiran pengurusan dan keusahawanan yang bersesuaian dengan bidang komunikasi.
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN [BCOMM (HONS.)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency IIi3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
GMJA1013Pengantar Sains Sosial3
SBLM1023Pengantar Penulisan3
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA1033Pengantar Komunikasi Organisasi3
SCCT1013Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat3
SSQL1113Statistik untuk Sains Sosial3
STID1103Aplikasi Komputer dalam Pengurusan3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
SCCT1033Pengantar Teknologi Media3
STIV1023Asas Sistem Multimedia3
SCCA2013Kaedah Penyelidikan Komunikasi3
SCCA2023Komunikasi Kemanusiaan3
SCCA2033Media dan Masyarakat3
SCCA2043Komunikasi Antarabudaya3
SCCA2053Penulisan Korporat3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang dalam Komunikasi3
SCCA2093Pengurusan Penerbitan3
SCCA2103Komunikasi Kepemimpinan3
SCCA3013Pengurusan Komunikasi Strategik3
SCCA3023Audit dalam Komunikasi3
SCCG3153Komunikasi Korporat3
SCCZ3106Latihan Ilmiah6
SCCX3998Praktikum8
C. KURSUS MINOR (18 JAM KREDIT)
Komponen ini telah ditetapkan kepada minor KEUSAHAWANAN yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan (SBM).
BPME2013Kemahiran Dan Gelagat Usahawan3
BPME2023Kreativiti Dan Inovasi3
BPME3033E-Dagang3
BPME3013Pengurusan Perkembangan Perniagaan3
BPME3023Pengurusan Perniagaan Francais3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
D. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013 Pengantar Pengurusan Tiada3
GMJA1013 Pengantar Sains Sosial Tiada3
SCCA1013Pengantar Komunikasi Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat 1Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
SADN1033 Kenegaraan Malaysia Tiada3
SCCA1023Teori KomunikasiTiada3
STID1103Aplikasi Komputer dalam pengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
SCCA1033Komunikasi dalam Organisasi Tiada3
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa Tiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban Tiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKBM10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLM1023Pengantar PenulisanTiada3
SCCT1013Teknologi Komunikasi Maklumat dan MasyarakatTiada3
SCCA2073 Perhubungan Awam Tiada3
STIV1023Asas Sistem MultimediaTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113 English Proficiency II SBLE10633
SCCA2043 Komunikasi AntarabudayaTiada3
SCCA2053 Penulisan Korporat Tiada3
SCCT1033 Pengantar Teknologi Media Tiada3
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKBM10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCA2103 Komunikasi Kepemimpinan Tiada3
SSQL1113Statistik untuk Sains SosialTiada3
SCCA2083 Undang-undang dalam Komunikasi Tiada3
SCCA2023Komunikasi KemanusiaanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency III SBLE21133
SCCA2033Media dan Masyarakat Tiada3
BPME2023 Kreativiti dan Inovasi Tiada3
SCCA2093Pengurusan PenerbitanTiada3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME2013 Kemahiran dan Gelagat Usahawan BPME10133
SCCG3153 Komunikasi KorporatTiada3
SCCA2013Kaedah Penyelidikan KomunikasiTelah mengambil dan lulus 70 jam3
SCCA3013Pengurusan Komunikasi StrategikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCA3023 Audit dalam Komunikasi Tiada3
BPME3033 E-DagangTiada3
BPME3013Pengurusan Perkembangan PerniagaanBPME10133
BPME3023Pengurusan Perniagaan FrancaisTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCZ3106Latihan IlmiahSCCA2013 Kaedah Penyelidikan Komunikasi Dan Telah Mengambil Dan Lulus 100 Jam Kredit6
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT9
SEMESTER 11
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCX3998PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus dibawah struktur program8
JUMLAH JAM KREDIT8

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM / Setaraf.
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas / Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan /Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • a. PNGK 2.0; DAN
  • b. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am / Kertas Am; DAN
  • c. Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI

Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI, syarat-syarat adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus salah satu mata pelajaran iaitu Matematik / Matematik Tambahan / Perdagangan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 • Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR; ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
VOKASIONAL MALAYSIA

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Memiliki kelulusan Diploma / DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR
APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut:

 • Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA
 • Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu:
  • Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 9 Jam Kredit1350
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1433
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 8 Jam Kredit1200
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1283

Jumlah keseluruhan yuran : RM20,563
Jumlah jam kredit : 129
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
*Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan lengkap dan betul
 
Masukkan No. Kad Pengenalan permohon dengan betul
 
Mengisi maklumat yang diperlukan
 
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI KAUNTER BANK ISLAM
 • Isi borang deposit tunai
 • No akaun: masukkan no matrik pelajar
 • Bayar kepada: PACE UUM
 • Jenis bayaran: yuran pengajian & simpan resit bayaran
BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
 1. BANK ISLAM ONLINE
  • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
  • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
  • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
  • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
BAYARAN MELALUI JOMPAY
 1. BANK ISLAM
  • Langkah 1: Pilih JOMPAY
  • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
  • Langkah 3: Pilih Open Biller
  • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran


 2. MAYBANK2U
  • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran


 3. CIMBCLICKS
  • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 4: Pilih Akaun
  • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pilih Pembayaran bil&yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
 • Teruskan arahan hingga tamat
 • Simpan resit untuk rujukan

Ijazah Sarjana Muda komunikasi (HONS.) adalah salah satu program akademik yang ditawarkan kepada pelajar Prasiswazah di bawah Pusat Pengajian teknologi multimedia dan komunikasi (SMMTC). Ia mempunyai 129 jam kredit untuk pelajar untuk memenuhi masa sesi akademik. Ia menawarkan 4 (empat) pengkhususan atau kursus kecil iaitu:

 • Pengurusan kontemporari
 • Keusahawanan
 • Pengurusan acara
 • Media kreatif
MATLAMAT PROGRAM
 1. Huraikan pengetahuan dan kefahaman pengurusan komunikasi dalam sistem organisasi dan masyarakat.
 2. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pengurusan komunikasi.
 3. Menunjukkan sikap dan amalan sosial yang sesuai daripada perspektif komunikasi.
 4. Memahami dan melaksanakan amalan komunikasi yang bertanggungjawab, beretika dan profesional.
 5. Menunjukkan amalan berkesan kepimpinan dan komunikasi dalam bekerja dengan kerja berpasukan yang pelbagai.
 6. Menganalisis dan mencadangkan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah komunikasi atau isu dalam pelbagai peringkat Kumpulan.
 7. Menunjukkan kebolehan dan kemahiran untuk menguruskan maklumat berkaitan pengetahuan dan pembangunan komunikasi.
 8. Menyepadukan kemahiran pengurusan dan keusahawanan yang bersesuaian dengan bidang komunikasi.
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN BCOMM (HONS.)
A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency IIi3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
GMJA1013Pengantar Sains Sosial3
SBLM1023Pengantar Penulisan3
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA1033Pengantar Komunikasi Organisasi3
SCCT1013Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat3
SSQL1113Statistik untuk Sains Sosial3
STID1103Aplikasi Komputer dalam Pengurusan3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
SCCT1033Pengantar Teknologi Media3
STIV1023Asas Sistem Multimedia3
SCCA2013Kaedah Penyelidikan Komunikasi3
SCCA2023Komunikasi Kemanusiaan3
SCCA2033Media dan Masyarakat3
SCCA2043Komunikasi Antarabudaya3
SCCA2053Penulisan Korporat3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang dalam Komunikasi3
SCCA2093Pengurusan Penerbitan3
SCCA2103Komunikasi Kepemimpinan3
SCCA3013Pengurusan Komunikasi Strategik3
SCCA3023Audit dalam Komunikasi3
SCCG3153Komunikasi Korporat3
SCCZ3106Latihan Ilmiah6
SCCX3998Praktikum8
C. KURSUS MINOR (18 JAM KREDIT)
Komponen ini telah ditetapkan kepada minor KEUSAHAWANAN yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan (SBM).
BPME2013Kemahiran Dan Gelagat Usahawan3
BPME2023Kreativiti Dan Inovasi3
BPME3033E-Dagang3
BPME3013Pengurusan Perkembangan Perniagaan3
BPME3023Pengurusan Perniagaan Francais3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
D. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013 Pengantar Pengurusan Tiada3
GMJA1013 Pengantar Sains Sosial Tiada3
SCCA1013Pengantar Komunikasi Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat 1Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
SADN1033 Kenegaraan Malaysia Tiada3
SCCA1023Teori KomunikasiTiada3
STID1103Aplikasi Komputer dalam pengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
SCCA1033Komunikasi dalam Organisasi Tiada3
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa Tiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban Tiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKBM10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLM1023Pengantar PenulisanTiada3
SCCT1013Teknologi Komunikasi Maklumat dan MasyarakatTiada3
SCCA2073 Perhubungan Awam Tiada3
STIV1023Asas Sistem MultimediaTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113 English Proficiency II SBLE10633
SCCA2043 Komunikasi AntarabudayaTiada3
SCCA2053 Penulisan Korporat Tiada3
SCCT1033 Pengantar Teknologi Media Tiada3
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKBM10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCA2103 Komunikasi Kepemimpinan Tiada3
SSQL1113Statistik untuk Sains SosialTiada3
SCCA2083 Undang-undang dalam Komunikasi Tiada3
SCCA2023Komunikasi KemanusiaanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency III SBLE21133
SCCA2033Media dan Masyarakat Tiada3
BPME2023 Kreativiti dan Inovasi Tiada3
SCCA2093Pengurusan PenerbitanTiada3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME2013 Kemahiran dan Gelagat Usahawan BPME10133
SCCG3153 Komunikasi KorporatTiada3
SCCA2013Kaedah Penyelidikan KomunikasiTelah mengambil dan lulus 70 jam3
SCCA3013Pengurusan Komunikasi StrategikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCA3023 Audit dalam Komunikasi Tiada3
BPME3033 E-DagangTiada3
BPME3013Pengurusan Perkembangan PerniagaanBPME10133
BPME3023Pengurusan Perniagaan FrancaisTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCZ3106Latihan IlmiahSCCA2013 Kaedah Penyelidikan Komunikasi Dan Telah Mengambil Dan Lulus 100 Jam Kredit6
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT9
SEMESTER 11
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCCX3998PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus dibawah struktur program8
JUMLAH JAM KREDIT8
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • PNGK 2.0; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA/KES KHAS
Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
 • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
  • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
  • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
  • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 9 Jam Kredit1350
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1433
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 8 Jam Kredit1200
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1283

Jumlah keseluruhan yuran : RM20,563
Jumlah jam kredit : 129
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan. Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN
 
BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu20/7 – 24/7/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online11/7 – 10/9/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas
Pertemuan 1 (22/7 – 23/7/2022
23/7 – 24/7/2022)
Pertemuan 2 (26/8 – 27/8/2022
27/8 – 28/8/2022)
Pertemuan 3 (23/9 – 24/9/2022
24/9 – 25/9/2022)
Pertemuan 4 (14/10 – 15/10/2022
15/10 – 16/10/2022)
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Penangguhan pengajian sebelum 10/9/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 11/9/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 11/9 – 30/10/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 11/9/2022,, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama11/7 – 25/9/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
  PEPERIKSAAN
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir14/11 – 21/11/2022Peperiksaan Akhir dijalankan dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : learning-pace.uum.edu.my
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  2/10/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  28/11/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  21/11/2022
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 • LAIN-LAIN PERKARA
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPENUH MASA Program Sarjana Muda