Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

SARJANA MUDA Pengurusan Industri Kreatif

BCIM(HONS.)

Pengambilan

Januari, April, Julai, dan Oktober

Tempoh

10 Semester

Institusi

School of Creative Industry Management and Performing Arts (SCIMPA)

Status Program

Accredited by MQA

Tahap Pendidikan

Bachelor Degree

Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif BCIM (HONS.)

Matlamat Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif  [BCIM (HONS.)] adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang kompetitif, prinsip dan kemahiran dari segi asas teori dan praktikal untuk mengurus dan mempertingkatkan industri kreatif.

Matlamat Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif [BCIM (HONS.)] adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang kompetitif, prinsip dan kemahiran dari segi asas teori dan praktikal untuk mengurus dan mempertingkatkan industri kreatif.

OBJEKTIF PROGRAM
 1. Menyediakan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam industri kreatif.
 2. Membangunkan graduan yang mempunyai kemahiran berfikir analitikal dan kritikal untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan, prinsip dan kemahiran dalam menguruskan industri kreatif.
 3. Untuk membangunkan graduan dengan kemahiran mengintegrasikan pelbagai penyelesaian teknologi, terutamanya dalam bidang kreatif mereka.
 4. Membina graduan yang mempunyai kemahiran keusahawanan dalam industri kreatif.
 5. Membina graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi yang efektif dan tanggungjawab beretika.
PROSPEK KERJAYA

Pelajar belajar BCIM di UUM bersedia untuk cemerlang dalam pelbagai kerjaya, termasuk tetapi tidak terhad kepada peluang dalam bidang di bawah.

Filem

 • Juruteknik audio-visual
 • Pembantu Penyiaran
 • Operator kamera
 • Sinematografer
 • Filem Archivist
 • Pengkritik filem
 • Pengarah filem
 • Penyunting filem
 • Pembikin filem bebas
 • Pengarah video muzik
 • Pencerita
 • Pengeluar
 • Pembantu pengeluaran
 • Penyelaras pengeluaran
 • Publisiti
 • Pengadun rakaman semula
 • Penulis skrip
 • Penyelia skrip
 • Penyunting cerita
 • Penyelaras bakat
 • Pengarah teknikal
 • Video editor
 • Pengarah seni filem
 • Pengurus bakat
 • Pengeluar
 • Pengarah filem
 • Penulis skrip
 • Penyunting filem
 • Operator kamera
 • Pemasaran & Pengurus publisiti
 • Penulis skrin
 • Artis papan cerita (filem)

Muzik

 • Penerbit muzik
 • Pengurus acara
 • Pengarah muzik
 • Penulis lagu
 • Lyricist
 • Penghibur
 • Pengurus produksi muzik
 • Penggubah
 • Pengurus band
 • Pengurus artis
 • Pengurus konsert
 • Jurutera rakaman/bunyi
 • Penyunting muzik/bunyi
 • Musicologi
 • Pengurus pelancongan
 • Pengurus peringkat

Animasi

 • 3D Modeler
 • Pengarah animasi
 • Pengarah animasi
 • Animator
 • Pengarah seni
 • Latarbelakang pelukis
 • Kartunis
 • Animator watak
 • Watak Modeler
 • Watak Rigger
 • Kekunci warna artis
 • Penggubahan Artist
 • Artis konsep
 • Pelukis digital
 • Kesan animator
 • Flash animator
 • Pereka Permainan
 • Pereka grafik
 • Animator utama
 • Menyebabkan Wrangler
 • Hentikan gerakan animator
 • Artis papan cerita
 • Video editor
 • Artis pembangunan visual

Media interaktif

 • Pereka bentuk antara muka
 • Pereka bentuk interaksi
 • Artis papan cerita
 • Video editor
 • Artis pembangunan visual
 • Artis konsep
 • Pengarah seni
 • Pereka laman web/pemaju
 • Pereka Permainan
 • Pereka grafik pengiklanan
 • Pemaju multimedia
 • Pengurus pengiklanan
 • Pengarah kreatif
 • Pengarah media
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN [BCIM (HONS.)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia3
SADN1043Hubungan Etnik3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKursus Kokurikulum3
A. TERAS PROGRAM (78 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
BWFF1013Asas Kewangan3
SCCT1083Teori Media3
SCCT2063Undang – undang dan Etika Media3
SCCT3033Psikologi Media3
SCIM1013Pengenalan Industri Kreatif3
SCIM1023Asas Seni Kreatif3
SCIM1033Pengenalan Media Digital3
SCIM1043Pemikiran dan Kritikan Kreatif3
SCIM1053Komunikasi Budaya dan Apresiasi Seni
Malaysia
3
SCIM1063Ekonomi Kreatif3
SCIM2013Perhubungan Awam dan Industri Kreatif3
SCIM2023Pemasaran dalam Industri Kreatif3
SCIM2033Audio Kreatif3
SCIM2043Penulisan Skrin3
SCIM3013Pengurusan Artis3
SCIM3023Penyelidikan Pasaran Industri Kreatif3
SCIM3043Keusahawanan Industri Kreatif3
SCIM3053Seminar Industri Kreatif3
SBLE3163Public Speaking Skills3
SCIM39963Projek/Tesis6
SCMX3912Praktikum12
B. ELEKTIF PROGRAM (18 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BIDANG PRODUKSI FILEM

i. Wajib Bidang ( 12 jam kredit)


Pelajar WAJIB mengambil kesemua kursus di bawah :

SCIM2103Sejarah, Estetika dan Kritikan Filem3
SCIM2113 Pengarahan Filem3
SCIM3103 Pengurusan Produksi Filem3
SCIM3113Sinematografi3

ii Pilihan Bidang ( 6 jam kredit)


Pelajar WAJIB mengambil DUA (2) kursus di bawah :


SCIM3123Pengarahan Seni3
SCIM3133Lakonan Skrin3
C. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 10 semester/5 tahun (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian [BCIM (HONS.)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM CAS.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tiada3
SCIM1013 Pengenalan Industri KreatifTiada3
SCIM1023 Asas Seni Kreatif Tiada3
BPMN1013Pengantar PengurusanTiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM3013Pengurusan Artis Tiada3
SADN1033 Kenegaraan Malaysia Tiada3
SCIM1063 Ekonomi KreatifTiada3
SCIM1043Pemikiran dan Kritikan KreatifTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063English Proficiency ITiada3
SCIM1033Pengenalan Media DigitalTiada3
SCIM1053Komunikasi Budaya & Apresiasi Seni
Malaysia
Tiada3
SCCT1083Teori MediaTiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM2013 Perhubungan Awam dalam Industri Kreatif Tiada3
SCIM2103Sejarah, Estetika dan Kritikan FilemTiada3
SCIM2033 Audio KreatifTiada3
SCIM2023Pemasaran dalam Industri KreatifTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency II SBLE10633
SCIM2043 Penulisan Skrin Tiada3
SCIM2113Pengarahan Filem SCIM2103 3
SCIM3113 SinematografiSCIM21033
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM3103 Pengurusan Produksi Filem BPMN1013 3
SCCT2063Undang-undang dan Etika MediaTiada3
SCIM3023 Penyelidikan Pasaran Industri Kreatif Tiada3
SADN1043Hubungan EtnikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123 English Proficiency III SBLE2113 3
SCIM3123 Pengarahan Seni SCIM21033
BWFF2013 Asas Kewangan Tiada3
SCIM3133 Lakonan SkrinTiada3
VKMB2043Pembangunan Masyarakat IVVKMB20313
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADE1013 Asas Keusahawanan Tiada3
SCIM3053Seminar Industri Kreatif Tiada3
SCIM3996Projek/TesisSCIM3023 DAN
Telah mengambil dan lulus sekurang- kurangnya
70 jam kredit
6
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3163 Public Speaking Skills SBLE31233
SCCT3033 Psikologi MediaTiada3
SCIM3043 Keusahawanan Industri Kreatif Tiada3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCMX3912PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah struktur program12
JUMLAH JAM KREDIT12

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM / Setaraf.
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas / Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan /Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • a. PNGK 2.0; DAN
  • b. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am / Kertas Am; DAN
  • c. Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI

Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI, syarat-syarat adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus salah satu mata pelajaran iaitu Matematik / Matematik Tambahan / Perdagangan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 • Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR; ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
VOKASIONAL MALAYSIA

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Memiliki kelulusan Diploma / DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR
APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut:

 • Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA
 • Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu:
  • Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan
Jumlah keseluruhan yuran : RM19,730
Jumlah jam kredit : 124
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
*Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan lengkap dan betul
 
Masukkan No. Kad Pengenalan permohon dengan betul
 
Mengisi maklumat yang diperlukan
 
PERMOHONAN SECARA MANUAL

KLIK UNTUK MUAT TURUN BORANG

NOTA TAMBAHAN

 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)

Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses

Sila kemukakan borang permohonan kepada:

UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH

BAYARAN DI KAUNTER BANK ISLAM
 • Isi borang deposit tunai
 • No akaun: masukkan no matrik pelajar
 • Bayar kepada: PACE UUM
 • Jenis bayaran: yuran pengajian & simpan resit bayaran
BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
 1. BANK ISLAM ONLINE
  • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
  • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
  • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
  • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
BAYARAN MELALUI JOMPAY
 1. BANK ISLAM
  • Langkah 1: Pilih JOMPAY
  • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
  • Langkah 3: Pilih Open Biller
  • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran


 2. MAYBANK2U
  • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran


 3. CIMBCLICKS
  • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 4: Pilih Akaun
  • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pilih Pembayaran bil&yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
 • Teruskan arahan hingga tamat
 • Simpan resit untuk rujukan
Matlamat Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif [BCIM (HONS.)] adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang kompetitif, prinsip dan kemahiran dari segi asas teori dan praktikal untuk mengurus dan mempertingkatkan industri kreatif.
OBJEKTIF PROGRAM
 1. Menyediakan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam industri kreatif.
 2. Membangunkan graduan yang mempunyai kemahiran berfikir analitikal dan kritikal untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan, prinsip dan kemahiran dalam menguruskan industri kreatif.
 3. Untuk membangunkan graduan dengan kemahiran mengintegrasikan pelbagai penyelesaian teknologi, terutamanya dalam bidang kreatif mereka.
 4. Membina graduan yang mempunyai kemahiran keusahawanan dalam industri kreatif.
 5. Membina graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi yang efektif dan tanggungjawab beretika.
PROSPEK KERJAYA
Pelajar belajar BCIM di UUM bersedia untuk cemerlang dalam pelbagai kerjaya, termasuk tetapi tidak terhad kepada peluang dalam bidang di bawah. Filem
 • Juruteknik audio-visual
 • Pembantu Penyiaran
 • Operator kamera
 • Sinematografer
 • Filem Archivist
 • Pengkritik filem
 • Pengarah filem
 • Penyunting filem
 • Pembikin filem bebas
 • Pengarah video muzik
 • Pencerita
 • Pengeluar
 • Pembantu pengeluaran
 • Penyelaras pengeluaran
 • Publisiti
 • Pengadun rakaman semula
 • Penulis skrip
 • Penyelia skrip
 • Penyunting cerita
 • Penyelaras bakat
 • Pengarah teknikal
 • Video editor
 • Pengarah seni filem
 • Pengurus bakat
 • Pengeluar
 • Pengarah filem
 • Penulis skrip
 • Penyunting filem
 • Operator kamera
 • Pemasaran & Pengurus publisiti
 • Penulis skrin
 • Artis papan cerita (filem)
Muzik
 • Penerbit muzik
 • Pengurus acara
 • Pengarah muzik
 • Penulis lagu
 • Lyricist
 • Penghibur
 • Pengurus produksi muzik
 • Penggubah
 • Pengurus band
 • Pengurus artis
 • Pengurus konsert
 • Jurutera rakaman/bunyi
 • Penyunting muzik/bunyi
 • Musicologi
 • Pengurus pelancongan
 • Pengurus peringkat
Animasi
 • 3D Modeler
 • Pengarah animasi
 • Pengarah animasi
 • Animator
 • Pengarah seni
 • Latarbelakang pelukis
 • Kartunis
 • Animator watak
 • Watak Modeler
 • Watak Rigger
 • Kekunci warna artis
 • Penggubahan Artist
 • Artis konsep
 • Pelukis digital
 • Kesan animator
 • Flash animator
 • Pereka Permainan
 • Pereka grafik
 • Animator utama
 • Menyebabkan Wrangler
 • Hentikan gerakan animator
 • Artis papan cerita
 • Video editor
 • Artis pembangunan visual
Media interaktif
 • Pereka bentuk antara muka
 • Pereka bentuk interaksi
 • Artis papan cerita
 • Video editor
 • Artis pembangunan visual
 • Artis konsep
 • Pengarah seni
 • Pereka laman web/pemaju
 • Pereka Permainan
 • Pereka grafik pengiklanan
 • Pemaju multimedia
 • Pengurus pengiklanan
 • Pengarah kreatif
 • Pengarah media
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN BCIM (HONS.)
A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia3
SADN1043Hubungan Etnik3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKursus Kokurikulum3
A. TERAS PROGRAM (78 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
BWFF1013Asas Kewangan3
SCCT1083Teori Media3
SCCT2063Undang – undang dan Etika Media3
SCCT3033Psikologi Media3
SCIM1013Pengenalan Industri Kreatif3
SCIM1023Asas Seni Kreatif3
SCIM1033Pengenalan Media Digital3
SCIM1043Pemikiran dan Kritikan Kreatif3
SCIM1053Komunikasi Budaya dan Apresiasi Seni
Malaysia
3
SCIM1063Ekonomi Kreatif3
SCIM2013Perhubungan Awam dan Industri Kreatif3
SCIM2023Pemasaran dalam Industri Kreatif3
SCIM2033Audio Kreatif3
SCIM2043Penulisan Skrin3
SCIM3013Pengurusan Artis3
SCIM3023Penyelidikan Pasaran Industri Kreatif3
SCIM3043Keusahawanan Industri Kreatif3
SCIM3053Seminar Industri Kreatif3
SBLE3163Public Speaking Skills3
SCIM39963Projek/Tesis6
SCMX3912Praktikum12
B. ELEKTIF PROGRAM (18 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BIDANG PRODUKSI FILEM

i. Wajib Bidang ( 12 jam kredit)


Pelajar WAJIB mengambil kesemua kursus di bawah :

SCIM2103Sejarah, Estetika dan Kritikan Filem3
SCIM2113 Pengarahan Filem3
SCIM3103 Pengurusan Produksi Filem3
SCIM3113Sinematografi3

ii Pilihan Bidang ( 6 jam kredit)


Pelajar WAJIB mengambil DUA (2) kursus di bawah :


SCIM3123Pengarahan Seni3
SCIM3133Lakonan Skrin3
C. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 10 semester/5 tahun (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian [BCIM (HONS.)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM CAS.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tiada3
SCIM1013 Pengenalan Industri KreatifTiada3
SCIM1023 Asas Seni Kreatif Tiada3
BPMN1013Pengantar PengurusanTiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM3013Pengurusan Artis Tiada3
SADN1033 Kenegaraan Malaysia Tiada3
SCIM1063 Ekonomi KreatifTiada3
SCIM1043Pemikiran dan Kritikan KreatifTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063English Proficiency ITiada3
SCIM1033Pengenalan Media DigitalTiada3
SCIM1053Komunikasi Budaya & Apresiasi Seni
Malaysia
Tiada3
SCCT1083Teori MediaTiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM2013 Perhubungan Awam dalam Industri Kreatif Tiada3
SCIM2103Sejarah, Estetika dan Kritikan FilemTiada3
SCIM2033 Audio KreatifTiada3
SCIM2023Pemasaran dalam Industri KreatifTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency II SBLE10633
SCIM2043 Penulisan Skrin Tiada3
SCIM2113Pengarahan Filem SCIM2103 3
SCIM3113 SinematografiSCIM21033
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCIM3103 Pengurusan Produksi Filem BPMN1013 3
SCCT2063Undang-undang dan Etika MediaTiada3
SCIM3023 Penyelidikan Pasaran Industri Kreatif Tiada3
SADN1043Hubungan EtnikTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123 English Proficiency III SBLE2113 3
SCIM3123 Pengarahan Seni SCIM21033
BWFF2013 Asas Kewangan Tiada3
SCIM3133 Lakonan SkrinTiada3
VKMB2043Pembangunan Masyarakat IVVKMB20313
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADE1013 Asas Keusahawanan Tiada3
SCIM3053Seminar Industri Kreatif Tiada3
SCIM3996Projek/TesisSCIM3023 DAN
Telah mengambil dan lulus sekurang- kurangnya
70 jam kredit
6
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3163 Public Speaking Skills SBLE31233
SCCT3033 Psikologi MediaTiada3
SCIM3043 Keusahawanan Industri Kreatif Tiada3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SCMX3912PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah struktur program12
JUMLAH JAM KREDIT12
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • PNGK 2.0; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
  DIPLOMA/KES KHAS
  Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
  • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
  • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
  • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
  • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
   • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
   • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
   • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.
Jumlah keseluruhan yuran : RM19,730
Jumlah jam kredit : 124
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan. Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN
 
BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu20/7 – 24/7/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online11/7 – 10/9/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas
Pertemuan 1 (22/7 – 23/7/2022
23/7 – 24/7/2022)
Pertemuan 2 (26/8 – 27/8/2022
27/8 – 28/8/2022)
Pertemuan 3 (23/9 – 24/9/2022
24/9 – 25/9/2022)
Pertemuan 4 (14/10 – 15/10/2022
15/10 – 16/10/2022)
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Penangguhan pengajian sebelum 10/9/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 11/9/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 11/9 – 30/10/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 11/9/2022,, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama11/7 – 25/9/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
  PEPERIKSAAN
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir14/11 – 21/11/2022Peperiksaan Akhir dijalankan dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : learning-pace.uum.edu.my
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  2/10/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  28/11/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  21/11/2022
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 • LAIN-LAIN PERKARA
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPENUH MASA Program Sarjana Muda