Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

BBA (HONS.)

Pengambilan

Januari, April, Julai, dan Oktober

Tempoh

11 Semester

Institusi

School of Business Management

Status Program

Accredited by MQA & AACSB

Tahap Pendidikan

Bachelor Degree

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian BBA (HONS.)

Program BBA kami adalah program berorientasi kerjaya sepenuh masa selama empat tahun yang direka untuk menyampaikan kemahiran praktikal dan pengetahuan dalam bidang Pentadbiran Perniagaan untuk mempersiapkan pelajar untuk pelbagai kerjaya dalam bidang pengurusan. Pelbagai tumpuan dalam Perakaunan & Kewangan, Pemasaran, Keusahawanan dan HRM membolehkan pelajar kami memperoleh pengetahuan mendalam, praktikal dan berfungsi yang memberi mereka kemahiran yang dapat dipindahtangankan untuk pekerjaan sepenuh masa. Setelah menamatkan ijazah mereka, para pelajar mengumpulkan pelbagai kemahiran iaitu, pemikiran kritis, analitis dan logik yang membantu mereka dalam usaha masa depan mereka.

Matlamat program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (BBA) (Kepujian) adalah untuk menghasilkan graduan dalam pentadbiran perniagaan yang berkebolehan dan beretika dan pada masa yang sama dapat menerapkan pengetahuan dan kemahiran yang dicapai, dalam konteks perniagaan dan masyarakat umum.
MATLAMAT PROGRAM
 • Untuk memastikan pelajar dapat mempraktikkan pengetahuan yang mereka perolehi dalam bekerja
 • Untuk menghasilkan graduan yang berdedikasi, matang, bulat dan berpengalaman dalam perniagaan
 • Untuk meningkatkan reputasi program BBA yang memungkinkan untuk memupuk kualiti, berpengetahuan dan ternama
PROSPEK KERJAYA
Program Pengurusan Perniagaan menyediakan pelajar untuk peluang kerjaya dalam bidang pengurusan di sektor swasta dan awam. Kedudukan pengurusan peringkat eksekutif dan menengah dalam industri yang berkaitan dengan:
 • Pengurusan perniagaan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Pentadbiran
 • Pemasaran
 • Sumber Manusia
 • Perbankan
 • Kewangan awam
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN [BBA(HONS)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BEEB1013Prinsip Ekonomi3
BKAL1013Perakaunan Perniagaan3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
SQQS1013Pengantar Statistik3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan3
BWFF2033Pengurusan Kewangan3
BPMN2023Gelagat Organisasi3
BSMH2013Pengurusan Sumber Manusia3
GLUL2023Undang-Undang Perniagaan3
GFMA2023Perniagaan Antarabangsa3
BPME2023Kreativiti dan Inovasi3
SBLE3173English for Professional Communication3
BJMQ3013Pengurusan kualiti3
BPMN3023Pengurusan Strategik3
BPME3033E-Dagang3
BPIN3053Sistem Maklumat Pengurusan3
BPME3073Keusahawanan3
BPMN3103Seminar Pemikiran Pengurusan3
BPMN3123Etika Pengurusan3
BPMN3143Kaedah Penyelidikan3
BPBX4908Praktikum (4 bulan)8
C. KEPERLUAN BAHASA (9 JAM KREDIT)
Pelajar WAJIB mengambil TIGA (3) tahap kursus Bahasa mandarin
SBLF1053Bahasa Mandarin I
SBLF2053Bahasa Mandarin II
SBLF3053Bahasa Mandarin III

• Pelajar berketurunan Cina perlu memilih mana-mana kursus bahasa asing KECUALI
Bahasa Mandarin.
• Mana-mana pelajar dari sekolah aliran Cina perlu memilih mana-mana kursus bahasa asing KECUALI Bahasa Mandarin.
• Pelajar perlu melengkaplan tahap pertama hingga tahap ketiga bagi mana-mana kursus bahasa yang dipilih.


D. MINOR (18 JAM KREDIT) – KOMUNIKASI KORPORAT
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang Dalam Komunikasi3
SCCG3123Komunikasi Perundingan3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan3
E. ELEKTIF PROGRAM (3 JAM KREDIT)
BPMM3083Pemasaran Servis3
F. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih mana-mana SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program Pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:
i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.
ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai Elektif Bebas.
iii. Kursus yang dipilih bukanlah dari mana-mana kursus minor dan kursus elektif program yang ditawarkan di bawah struktur program BBA.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa  adalah   selama   11   semester/5    tahun    setengah  (minimum)   hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian [BBA (Hons)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM COB.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013Pengantar Pengurusan Tiada3
SCCA1013Pengantar Komunikasi Tiada3
SQQS1013Pengantar StatistikTiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat 1Tiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Tiada3
SCCA1023Teori KomunikasiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
BEEB1013Prinsip Ekonomi Tiada3
MPU1043Falsafah dan Isu SemasaTiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan PeradabanTiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF1053 Bahasa Mandarin I Tiada3
SCCA2073Perhubungan Awam Tiada3
BKAL1013Perakaunan PerniagaanTiada3
BSMH2013Pengurusan Sumber ManusiaBPMN10133
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113 English Proficiency IISBLE10633
GLUL2023 Undang-Undang Perniagaan Tiada3
BWFF2033 Pengurusan Kewangan BKAL1013 3
BPME3073KeusahawananBPME10133
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF2053 Bahasa Mandarin IISBLF10533
SCCA2083Undang – undang dalam Komunikasi Tiada3
BPMN3123Etika PengurusanTiada3
BPMM3083Pemasaran ServisBPMM10133
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123 English Proficiency III SBLE2113 3
BPMN2023 Gelagat Organisasi BPMN10133
BPME 2023Kreativiti dan Inovasi Tiada3
GFMA2023 Perniagaan AntarabangsaBPMN1013 3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF3053 Bahasa Mandarin III SBLF20533
BJMQ3013Pengurusan KualitiTiada3
SCCG3123Komunikasi PerundinganTiada3
BPIN3053Sistem Maklumat PengurusanBPMN10133
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3173 English for Professional Communication

SBLE31233
BPME3033 E-DagangTiada3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan Tiada3
BPMN3143Kaedah PenyelidikanSQQS1013 dan
Telah mengambil dan lulus kursus
berjumlah 70 jam kredit
3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPMN3103Seminar Pemikiran Pengurusan* *Telah mengambil dan lulus kursus berjumlah 100 jam kredit3
BPMN3023Pengurusan Strategik*3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT9
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPBX4908Praktikum (4 bulan)Telah Mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah
Struktur program
8
JUMLAH JAM KREDIT8

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM / Setaraf.
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas / Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan /Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • a. PNGK 2.0; DAN
  • b. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am / Kertas Am; DAN
  • c. Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI

Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA / STAM / MATRIKULASI, syarat-syarat adalah seperti berikut:

 • Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus salah satu mata pelajaran iaitu Matematik / Matematik Tambahan / Perdagangan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 • Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR; ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
   • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
VOKASIONAL MALAYSIA

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Memiliki kelulusan Diploma / DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
  • a. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  • b. MQA dan direkodkan dalam MQR
APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut:

 • Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA
 • Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu:
  • Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 9 Jam Kredit1350
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1433
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 8 Jam Kredit1200
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1283

Jumlah keseluruhan yuran : RM20,563
Jumlah jam kredit : 129
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
*Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan lengkap dan betul
 
Masukkan No. Kad Pengenalan permohon dengan betul
 
Mengisi maklumat yang diperlukan
 
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI KAUNTER BANK ISLAM
 • Isi borang deposit tunai
 • No akaun: masukkan no matrik pelajar
 • Bayar kepada: PACE UUM
 • Jenis bayaran: yuran pengajian & simpan resit bayaran
BAYARAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE BANKING)
 1. BANK ISLAM ONLINE
  • Langkah 1: Pilih PAYMENTS/SERVICES dan pilih BILLS PRESENTMENT.
  • Langkah 2: Masukkan No. Kad Pengenalan/Passport
  • Langkah 3: Pilih Biller PACE UUM (YRN/HTG)
  • Langkah 4: Klik “PAY” dan simpan bukti bayaran.
BAYARAN MELALUI JOMPAY
 1. BANK ISLAM
  • Langkah 1: Pilih JOMPAY
  • Langkah 2: Pilih Account dan masukkan Amaun
  • Langkah 3: Pilih Open Biller
  • Langkah 4: Masukkan  Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 5: Klik “Validate”>”Add to List” dan “Pay”. Simpan bukti bayaran


 2. MAYBANK2U
  • Langkah 1: Pilih Pay>PayTO>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Langkah 4: Klik “Pay”. Simpan bukti bayaran


 3. CIMBCLICKS
  • Langkah 1: Pilih Pay & Transfer>JomPAY
  • Langkah 2: Masukkan “Biller Code” dan tekan ENTER
  • Langkah 3: Masukkan Kod Biller, Ref-1 dan Ref-2
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENGAJIAN
  • Tujuan: BAYARAN YURAN PENDAFTARAN DAN PROSES
  • Langkah 4: Pilih Akaun
  • Langkah 5: Klik “Yes” dan “Make Payment”. Simpan bukti bayaran
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pilih Pembayaran bil&yuran IPT/Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT/Bill Presentment
 • Masukkan No. Kad Pengenalan
 • Pilih: PACE UUM YRN/HTG
 • Teruskan arahan hingga tamat
 • Simpan resit untuk rujukan
Matlamat program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (BBA) (Kepujian) adalah untuk menghasilkan graduan dalam pentadbiran perniagaan yang berkebolehan dan beretika dan pada masa yang sama dapat menerapkan pengetahuan dan kemahiran yang dicapai, dalam konteks perniagaan dan masyarakat umum.
MATLAMAT PROGRAM
 • Untuk memastikan pelajar dapat mempraktikkan pengetahuan yang mereka perolehi dalam bekerja
 • Untuk menghasilkan graduan yang berdedikasi, matang, bulat dan berpengalaman dalam perniagaan
 • Untuk meningkatkan reputasi program BBA yang memungkinkan untuk memupuk kualiti, berpengetahuan dan ternama
PROSPEK KERJAYA
Program Pengurusan Perniagaan menyediakan pelajar untuk peluang kerjaya dalam bidang pengurusan di sektor swasta dan awam. Kedudukan pengurusan peringkat eksekutif dan menengah dalam industri yang berkaitan dengan:
 • Pengurusan perniagaan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Pentadbiran
 • Pemasaran
 • Sumber Manusia
 • Perbankan
 • Kewangan awam
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN [BPM(HONS)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
MPU1043Falsafah dan Isu Semasa3
MPU1013Penghayatan Etika dan Peradaban3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (71 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
BEEB1013Prinsip Ekonomi3
BKAL1013Perakaunan Perniagaan3
BPMM1013Pengantar Pemasaran3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
SQQS1013Pengantar Statistik3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan3
BWFF2033Pengurusan Kewangan3
BPMN2023Gelagat Organisasi3
BSMH2013Pengurusan Sumber Manusia3
GLUL2023Undang-Undang Perniagaan3
GFMA2023Perniagaan Antarabangsa3
BPME2023Kreativiti dan Inovasi3
SBLE3173English for Professional Communication3
BJMQ3013Pengurusan kualiti3
BPMN3023Pengurusan Strategik3
BPME3033E-Dagang3
BPIN3053Sistem Maklumat Pengurusan3
BPME3073Keusahawanan3
BPMN3103Seminar Pemikiran Pengurusan3
BPMN3123Etika Pengurusan3
BPMN3143Kaedah Penyelidikan3
BPBX4908Praktikum (4 bulan)8
C. KEPERLUAN BAHASA (9 JAM KREDIT)
Pelajar WAJIB mengambil TIGA (3) tahap kursus Bahasa mandarin
SBLF1053Bahasa Mandarin I
SBLF2053Bahasa Mandarin II
SBLF3053Bahasa Mandarin III

• Pelajar berketurunan Cina perlu memilih mana-mana kursus bahasa asing KECUALI
Bahasa Mandarin.
• Mana-mana pelajar dari sekolah aliran Cina perlu memilih mana-mana kursus bahasa asing KECUALI Bahasa Mandarin.
• Pelajar perlu melengkaplan tahap pertama hingga tahap ketiga bagi mana-mana kursus bahasa yang dipilih.


D. MINOR (18 JAM KREDIT) – KOMUNIKASI KORPORAT
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang Dalam Komunikasi3
SCCG3123Komunikasi Perundingan3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan3
E. ELEKTIF PROGRAM (3 JAM KREDIT)
BPMM3083Pemasaran Servis3
F. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih mana-mana SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program Pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:
i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.
ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai Elektif Bebas.
iii. Kursus yang dipilih bukanlah dari mana-mana kursus minor dan kursus elektif program yang ditawarkan di bawah struktur program BBA.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa  adalah   selama   11   semester/5    tahun    setengah  (minimum)   hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
NOTA :
Struktur program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian [BBA (Hons)] bagi pelajar-pelajar PJJ adalah tertakluk kepada perubahan diperingkat UUM COB.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPME1013Asas KeusahawananTiada3
BPMN1013Pengantar Pengurusan Tiada3
SCCA1013Pengantar Komunikasi Tiada3
SQQS1013Pengantar StatistikTiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat 1Tiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
BPMM1013Pengantar PemasaranTiada3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Tiada3
SCCA1023Teori KomunikasiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
BEEB1013Prinsip Ekonomi Tiada3
MPU1043Falsafah dan Isu SemasaTiada3
MPU1013Penghayatan Etika dan PeradabanTiada3
VKMB1021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF1053 Bahasa Mandarin I Tiada3
SCCA2073Perhubungan Awam Tiada3
BKAL1013Perakaunan PerniagaanTiada3
BSMH2013Pengurusan Sumber ManusiaBPMN10133
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113 English Proficiency IISBLE10633
GLUL2023 Undang-Undang Perniagaan Tiada3
BWFF2033 Pengurusan Kewangan BKAL1013 3
BPME3073KeusahawananBPME10133
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB10211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF2053 Bahasa Mandarin IISBLF10533
SCCA2083Undang – undang dalam Komunikasi Tiada3
BPMN3123Etika PengurusanTiada3
BPMM3083Pemasaran ServisBPMM10133
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123 English Proficiency III SBLE2113 3
BPMN2023 Gelagat Organisasi BPMN10133
BPME 2023Kreativiti dan Inovasi Tiada3
GFMA2023 Perniagaan AntarabangsaBPMN1013 3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20311
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLF3053 Bahasa Mandarin III SBLF20533
BJMQ3013Pengurusan KualitiTiada3
SCCG3123Komunikasi PerundinganTiada3
BPIN3053Sistem Maklumat PengurusanBPMN10133
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3173 English for Professional Communication

SBLE31233
BPME3033 E-DagangTiada3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan Tiada3
BPMN3143Kaedah PenyelidikanSQQS1013 dan
Telah mengambil dan lulus kursus
berjumlah 70 jam kredit
3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPMN3103Seminar Pemikiran Pengurusan* *Telah mengambil dan lulus kursus berjumlah 100 jam kredit3
BPMN3023Pengurusan Strategik*3
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar (Elektif Bebas)Tiada3
JUMLAH JAM KREDIT9
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BPBX4908Praktikum (4 bulan)Telah Mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah
Struktur program
8
JUMLAH JAM KREDIT8

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • PNGK 2.0; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA/KES KHAS
Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
 • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
  • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
  • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
  • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 9 Jam Kredit1350
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1433
SEMESTER 11
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 8 Jam Kredit1200
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1283

Jumlah keseluruhan yuran : RM20,563
Jumlah jam kredit : 129
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan. Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN
 
BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu20/7 – 24/7/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online11/7 – 10/9/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas
Pertemuan 1 (22/7 – 23/7/2022
23/7 – 24/7/2022)
Pertemuan 2 (26/8 – 27/8/2022
27/8 – 28/8/2022)
Pertemuan 3 (23/9 – 24/9/2022
24/9 – 25/9/2022)
Pertemuan 4 (14/10 – 15/10/2022
15/10 – 16/10/2022)
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Penangguhan pengajian sebelum 10/9/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 11/9/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 11/9 – 30/10/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 13/11/2022
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 11/9/2022,, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama11/7 – 25/9/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
  PEPERIKSAAN
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir14/11 – 21/11/2022Peperiksaan Akhir dijalankan dalam talian melalui UUM Online Learning PACE (UUMOL PACE) : learning-pace.uum.edu.my
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  2/10/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  28/11/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  21/11/2022
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 • LAIN-LAIN PERKARA
   
  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPENUH MASA Program Sarjana Muda