Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

SARJANA Pendidikan

MEd

Pengambilan

Januari, Mei, September

Tempoh

2 Tahun

Kelas

4 Kelas per Semester

Mod

Separuh Masa

Tahap Pendidikan

Sarjana

Sarjana Pendidikan (MEd)

Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris, Nilai & Pendidikan Moral) ditawarkan oleh Sekolah Pendidikan dan Bahasa Moden, Kolej Seni dan Sains. Program-program ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa (di Kampus UUM Sintok) ATAU mod separuh masa.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk melahirkan pendidik yang kompeten secara profesional dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, fizikal dan sosial dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Matlamat pendidikan luas program siswazah dalam Pengajian Pendidikan adalah untuk membina asas pengetahuan yang kuat dan mengembangkan penyelesaian masalah; kerja berpasukan dan kemahiran komunikasi pendidik untuk memacu bangsa dan kemanusiaan secara keseluruhan seiring dengan piagam dan falsafah universiti.

 

 • Mod : Separuh Masa.
 • Kerja Kursus.
 • Kelas hari minggu sahaja.
 • 4 kelas per semester.
 • 2 tahun sahaja.
PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER – ENGLISH LANGUAGE TEACHING
KodProgramJam Kredit
Kursus Wajib (12 Jam Kredit)
SGDP6113Research Methodology in Education3
SGDP6123Academic Writing for Educational Research3
SGDP6133Quantitative Data Analysis in Education 3
SGDP6033Qualitative Research in Education3
Kursus Teras (9 Jam Kredit)
SGDC5013Curriculum and Pedagogy3
SGDT5113Information and Media Literacy3
SGDY5063Educational and Psychological Measurement and Evaluation3
Pengkhususan/Elektif (15 Jam Kredit)
SGDB5013Fundamentals of ELT3
SGDB5023Second Language Acquisition3
SGDB5063ELT Curriculum Design and Development3
SGDB6013ELT Professional Concerns Seminar3
SGDB5073Teaching English To Young Learners OR3
SGDB5053Context and Culture in Language Teaching3
Projek Master (6 Jam Kredit)
SGDZ6996Project Paper6


PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER – VALUES AND MORAL EDUCATION
KodProgramJam Kredit
Kursus Wajib (12 Jam Kredit)
SGDP6113Research Methodology in Education3
SGDP6123Academic Writing for Educational Research3
SGDP6133Quantitative Data Analysis in Education 3
SGDP6033Qualitative Research in Education3
Kursus Teras (9 Jam Kredit)
SGDC5013Curriculum and Pedagogy3
SGDT5113Information and Media Literacy3
SGDY5063Educational and Psychological Measurement and Evaluation3
Kursus Pengkhususan/Elektif (15 Jam Kredit)
SGDV5013Values and Moral Development3
SGDG5013School and Society3
SGDV5113Akhlak and Adab 3
SGDV5123Integration of Values in the Curriculum3
SGDV5213Teaching and Assessment Approaches in Moral and Values Education3
Projek Master (6 Jam Kredit)
SGDZ6996Project Paper6
SYARAT

Pembelajaran yang diiktiraf oleh Senat UUM dengan PNGK 3.00 atau lebih tinggi;
ATAU
b. Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 dan 3 tahun pengalaman mengajar;Pemohon Tempatan

  • Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam TESL / TESOL / TEFL / Linguistik / Inggeris
   bahasa atau bidang lain yang berkaitan dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
  • Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman mengajar dalam Bahasa Inggeris; atau
  • Sebarang kelayakan setaraf lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan
  • Kelayakan profesional (iaitu diploma atau sijil dalam pendidikan).


* Catatan: Calon yang tidak memenuhi syarat minimum di atas boleh diminta untuk menghadiri temu duga oleh Jawatankuasa Akademik di Sekolah masing-masing.

 

SYARAT TAMBAHAN

Pelajar tanpa kelayakan profesional dikehendaki mengikuti dan lulus perkara berikut
kursus pra-syarat dengan sekurang-kurangnya gred B sebelum dibenarkan meneruskannya
program.

 1. SGDA2103 Philosophy, History and Policy in Education
 2. SGDA2113 Psychology of Learning
 3. SGDA2123 Sociology of Education

YuranSemenanjung (RM)Sabah/Sarawak (RM)
Proses150150
Pendaftaran600600
Servis (Setiap Semester)150150
Tusyen (per jam kredit)500550

PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
 1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
 2. Borang permohonan yang lengkap.
 3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
 4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
 5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
 6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
Alamat
USAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
Tel: 04-9284603
Tel/Whatsapp:
Klik untuk Hubungi (Dr. Mawarny)
CARA PEMBAYARAN

Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

Nombor akaun – 02093010007784.

Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pengguguran dan Penambahan Kursus1/5/2020 – 1/6/2020Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).
2.Penangguhan Pengajian 2/9/2020• Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 14/6/2020)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
• Penangguhan bermula 15/6/2020 – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.
3.Tarik Diri Kursus-Tidak Berbayar (tiada penalti)
2/6 – 9/8/2020

-Berbayar (penalti)
10/8 – 19/8/2020
• Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
• Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
• Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
• Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)
Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)
4.Berhenti2/9/2020• Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran iaitu sebelum 14/6/2020- Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
• Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
• Bermula 16/2/2020 yuran tidak akan dipulangkan.
5.Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui laman web portal UUM.
Klik Sini
6.Penawaran Kursus di Pusat PembelajaranPelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.
7.Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama1/5 – 19/7/2020Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.
Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
untuk cetakan surat pendaftaran berikut.
8.Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan PelajarSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.
 

PEPERIKSAAN

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
Dalam bentuk wang pos atau pembayaran melalui bank islam atas nama bendahari UUM
2.Peperiksaan Pertengahan SemesterSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar dan klik pada kalendar
3.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester Gantian20/7 – 26/7/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas Peperiksaan Pertengahan Semester berakhir
4.Permohonan Peperiksaan Akhir Gantian11/9 – 17/9/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas tarikh Peperiksaan akhir berakhir
5.Kelewatan Menghadiri Peperiksaan AkhirPelajar yang tiba selepas 30 minit peperiksaan bermula tidak dibenarkan menduduki peperiksaan berkenaan.
6.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
7.Cetak Slip Peperiksaan Akhir4/8/2020
(sebulan sebelum peperiksaan akhir)
Semua pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
 

LAIN-LAIN PERKARA

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
• Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
• Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
• Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk melahirkan pendidik yang kompeten secara profesional dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, fizikal dan sosial dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Matlamat pendidikan luas program siswazah dalam Pengajian Pendidikan adalah untuk membina asas pengetahuan yang kuat dan mengembangkan penyelesaian masalah; kerja berpasukan dan kemahiran komunikasi pendidik untuk memacu bangsa dan kemanusiaan secara keseluruhan seiring dengan piagam dan falsafah universiti.

 • Mod : Separuh Masa.
 • Kerja Kursus.
 • Kelas hari minggu sahaja.
 • 4 kelas per semester.
 • 2 tahun sahaja.
PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER – ENGLISH LANGUAGE TEACHING
KodProgramJam Kredit
Kursus Wajib (12 Jam Kredit)
SGDP6113Research Methodology in Education3
SGDP6123Academic Writing for Educational Research3
SGDP6133Quantitative Data Analysis in Education 3
SGDP6033Qualitative Research in Education3
Kursus Teras (9 Jam Kredit)
SGDC5013Curriculum and Pedagogy3
SGDT5113Information and Media Literacy3
SGDY5063Educational and Psychological Measurement and Evaluation3
Pengkhususan/Elektif (15 Jam Kredit)
SGDB5013Fundamentals of ELT3
SGDB5023Second Language Acquisition3
SGDB5063ELT Curriculum Design and Development3
SGDB6013ELT Professional Concerns Seminar3
SGDB5073Teaching English To Young Learners OR3
SGDB5053Context and Culture in Language Teaching3
Projek Master (6 Jam Kredit)
SGDZ6996Project Paper6


PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER – VALUES AND MORAL EDUCATION
KodProgramJam Kredit
Kursus Wajib (12 Jam Kredit)
SGDP6113Research Methodology in Education3
SGDP6123Academic Writing for Educational Research3
SGDP6133Quantitative Data Analysis in Education 3
SGDP6033Qualitative Research in Education3
Kursus Teras (9 Jam Kredit)
SGDC5013Curriculum and Pedagogy3
SGDT5113Information and Media Literacy3
SGDY5063Educational and Psychological Measurement and Evaluation3
Kursus Pengkhususan/Elektif (15 Jam Kredit)
SGDV5013Values and Moral Development3
SGDG5013School and Society3
SGDV5113Akhlak and Adab 3
SGDV5123Integration of Values in the Curriculum3
SGDV5213Teaching and Assessment Approaches in Moral and Values Education3
Projek Master (6 Jam Kredit)
SGDZ6996Project Paper6
SYARAT

Pembelajaran yang diiktiraf oleh Senat UUM dengan PNGK 3.00 atau lebih tinggi; ATAU b. Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 dan 3 tahun pengalaman mengajar;

Pemohon Tempatan
 • Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam TESL / TESOL / TEFL / Linguistik / Inggeris bahasa atau bidang lain yang berkaitan dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman mengajar dalam Bahasa Inggeris; atau
 • Sebarang kelayakan setaraf lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan
 • Kelayakan profesional (iaitu diploma atau sijil dalam pendidikan).
* Catatan: Calon yang tidak memenuhi syarat minimum di atas boleh diminta untuk menghadiri temu duga oleh Jawatankuasa Akademik di Sekolah masing-masing.
SYARAT TAMBAHAN

Pelajar tanpa kelayakan profesional dikehendaki mengikuti dan lulus perkara berikut kursus pra-syarat dengan sekurang-kurangnya gred B sebelum dibenarkan meneruskannya program.

 1. SGDA2103 Philosophy, History and Policy in Education
 2. SGDA2113 Psychology of Learning
 3. SGDA2123 Sociology of Education

YuranSemenanjung (RM)Sabah/Sarawak (RM)
Proses150150
Pendaftaran600600
Servis (Setiap Semester)150150
Tusyen (per jam kredit)500550

PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
 1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
 2. Borang permohonan yang lengkap.
 3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
 4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
 5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
 6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
Alamat
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
Tel: 04-9284603
Tel/Whatsapp:
Klik untuk Hubungi (Dr. Mawarny)
CARA PEMBAYARAN

Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

Nombor akaun – 02093010007784.

Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pengguguran dan Penambahan Kursus1/5/2020 – 1/6/2020Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).
2.Penangguhan Pengajian 2/9/2020• Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 14/6/2020)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
• Penangguhan bermula 15/6/2020 – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.
3.Tarik Diri Kursus-Tidak Berbayar (tiada penalti)
2/6 – 9/8/2020

-Berbayar (penalti)
10/8 – 19/8/2020
• Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
• Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
• Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
• Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)
Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)
4.Berhenti2/9/2020• Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran iaitu sebelum 14/6/2020- Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
• Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
• Bermula 16/2/2020 yuran tidak akan dipulangkan.
5.Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui laman web portal UUM.
Klik Sini
6.Penawaran Kursus di Pusat PembelajaranPelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.
7.Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama1/5 – 19/7/2020Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.
Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
untuk cetakan surat pendaftaran berikut.
8.Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan PelajarSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.
 

PEPERIKSAAN

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
Dalam bentuk wang pos atau pembayaran melalui bank islam atas nama bendahari UUM
2.Peperiksaan Pertengahan SemesterSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar dan klik pada kalendar
3.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester Gantian20/7 – 26/7/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas Peperiksaan Pertengahan Semester berakhir
4.Permohonan Peperiksaan Akhir Gantian11/9 – 17/9/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas tarikh Peperiksaan akhir berakhir
5.Kelewatan Menghadiri Peperiksaan AkhirPelajar yang tiba selepas 30 minit peperiksaan bermula tidak dibenarkan menduduki peperiksaan berkenaan.
6.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
7.Cetak Slip Peperiksaan Akhir4/8/2020
(sebulan sebelum peperiksaan akhir)
Semua pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
 

LAIN-LAIN PERKARA

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
• Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
• Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
• Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

PENDAFTARAN ONLINE

Sertai kami untuk pengajian secara SEPARUH MASA Pasca Siswazah