Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

SARJANA SAINS (Pengurusan Pendidikan)

MSc. EDU MGT

Pengambilan

Januari, Mei, September

Tempoh

5 Semester

Kelas

Hari minggu sahaja

Tahap Pendidikan

Sarjana

Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) (MSc. EDU MGT)

Program Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) bertujuan untuk melahirkan pengurus yang berilmu dan berkemahiran di sekolah. Mereka dapat menguruskan diri dan organisasi secara profesional. Pada masa yang sama, mereka mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta menjalankan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Program ini hanya ditawarkan di Sibu sahaja.

Program Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) bertujuan untuk melahirkan pengurus yang berilmu dan berkemahiran di sekolah. Mereka dapat menguruskan diri dan organisasi secara profesional. Pada masa yang sama, mereka mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta menjalankan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Program ini hanya ditawarkan di Sibu sahaja.

STUKTUR PROGRAM SARJANA SAINS (PENGURUSAN PENDIDIKAN) (MSc.  EDU MGT)

 KURSUS TERAS (11 JAM KREDIT) 
KodProgramJam Kredit
SGDU5024Leadership in Education4
SGDU5063Human Resources Development in Education3
SGDU5074Strategic Management in Education4
KOMPONEN PENYELIDIKAN (7 JAM KREDIT)
SGDP5053Statistics in Education3
SZRZ6014Research Methodology4
KURSUS ISTIMEWA (12 JAM KREDIT)
SGDU5033School Management and Supervision3
SGDU6043Legal Aspect in Educational Management3
SGDU6083Financial and Physical Management
in Education
3
SGDU6093Quality Management in Education3
KURSUS ELEKTIF (6 JAM KREDIT)
Pilih 2 kursus dari senarai di bawah atau mana-mana kursus yang ditawarkan di bawah
Pengajian Pendidikan
SGDG5013Schools and Society3
SGDG6023Seminar on Contemporary Issues in Educational Management3
SGDU5083Creativity in Management for Effective School3
SGDU6033Organizational Behaviour in Education
KERTAS KERJA (6 JAM KREDIT)
SGDZ6996Project Paper

*Kursus elektif yang ditawarkan akan ditentukan oleh pihak SEML bagi memudahkan penyelarasan

SYARAT
Permohonan untuk Pengajian Strategik MSc mesti mempunyai: Pemohon untuk Sarjana Sains (pengurusan Pendidikan (MSc. (edu. Mgmt)) melalui kerja kursus mestilah mempunyai:
 • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75; Atau
 • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK 2.00 hingga 2.74 dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan; Atau
 • Diploma dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman kerja yang relevan, 35 tahun atau lebih tua dan lulus penilaian APEL (tahap 7); Dan
 • Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.
 
SYARAT TAMBAHAN
Pelajar tanpa kelayakan profesional dikehendaki menghadiri dan lulus Kursus dengan sekurang-kurangnya Gred B sebelum dibenarkan untuk meneruskan kursus Sarjana Sains (pengurusan Pendidikan):
 1. Sejarah SGDF1013 dan falsafah pendidikan
 2. Sosiologi pendidikan SGDG1023
 3. Psikologi pendidikan SGDY2013
 4. * Nota: pemohon Antarabangsa perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

Jumlah YuranSemenanjungSabah/Sarawak
Proses150150
Pendaftaran600600
Tusyen (Per Kredit)500550

PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
 1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
 2. Borang permohonan yang lengkap.
 3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
 4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
 5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
 6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
Alamat
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
Tel: 04-9284603
Tel/Whatsapp: Klik untuk hubungi (Mr. Farhan)
CARA PEMBAYARAN

Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

Nombor akaun – 02093010007784.

Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu9/11 – 13/11/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online28/10 – 27/11/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas:

PELAJAR LAMA
Pertemuan 1: 28/10 – 29/10/2022
29/10 – 30/10/2022
Pertemuan 2: 25/11 – 26/11/2022
26/11 – 27/11/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023


PELAJAR SEMESTER 1
Pertemuan 1: 11/11 – 12/11/2022
12/11 – 13/11/2022
Pertemuan 2: 2/12 – 3/12/2022
3/12 – 4/12/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Penangguhan pengajian sebelum 27/11/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 28/11/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 28/11 – 18/12/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 28/11/2022, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama17/10 – 18/12/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
   

  PEPERIKSAAN

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir6/2 – 13/2/2023Peperiksaan Akhir dijalankan secara bersemuka
  (maklumat peperiksaan akhir akan dikemaskini
  dari semasa ke semasa)
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  26/12/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  20/2/2023
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  13/2/2023
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 •  

  LAIN-LAIN PERKARA

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  Program Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) bertujuan untuk melahirkan pengurus yang berilmu dan berkemahiran di sekolah. Mereka dapat menguruskan diri dan organisasi secara profesional. Pada masa yang sama, mereka mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta menjalankan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Program ini hanya ditawarkan di Sibu sahaja.

  STUKTUR PROGRAM SARJANA SAINS (PENGURUSAN PENDIDIKAN) (MSc. EDU MGT)

   KURSUS TERAS (11 JAM KREDIT) 
  KodProgramJam Kredit
  SGDU5024Leadership in Education4
  SGDU5063Human Resources Development in Education3
  SGDU5074Strategic Management in Education4
  KOMPONEN PENYELIDIKAN (7 JAM KREDIT)
  SGDP5053Statistics in Education3
  SZRZ6014Research Methodology4
  KURSUS ISTIMEWA (12 JAM KREDIT)
  SGDU5033School Management and Supervision3
  SGDU6043Legal Aspect in Educational Management3
  SGDU6083Financial and Physical Management
  in Education
  3
  SGDU6093Quality Management in Education3
  KURSUS ELEKTIF (6 JAM KREDIT)
  Pilih 2 kursus dari senarai di bawah atau mana-mana kursus yang ditawarkan di bawah
  Pengajian Pendidikan
  SGDG5013Schools and Society3
  SGDG6023Seminar on Contemporary Issues in Educational Management3
  SGDU5083Creativity in Management for Effective School3
  SGDU6033Organizational Behaviour in Education
  KERTAS KERJA (6 JAM KREDIT)
  SGDZ6996Project Paper

  *Kursus elektif yang ditawarkan akan ditentukan oleh pihak SEML bagi memudahkan penyelarasan

  SYARAT
  Permohonan untuk Pengajian Strategik MSc mesti mempunyai: Pemohon untuk Sarjana Sains (pengurusan Pendidikan (MSc. (edu. Mgmt)) melalui kerja kursus mestilah mempunyai:
  • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75; Atau
  • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK 2.00 hingga 2.74 dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan; Atau
  • Diploma dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman kerja yang relevan, 35 tahun atau lebih tua dan lulus penilaian APEL (tahap 7); Dan
  • Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.
  SYARAT TAMBAHAN
  Pelajar tanpa kelayakan profesional dikehendaki menghadiri dan lulus Kursus dengan sekurang-kurangnya Gred B sebelum dibenarkan untuk meneruskan kursus Sarjana Sains (pengurusan Pendidikan):
  1. Sejarah SGDF1013 dan falsafah pendidikan
  2. Sosiologi pendidikan SGDG1023
  3. Psikologi pendidikan SGDY2013
  * Nota: pemohon Antarabangsa perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

  Jumlah YuranSemenanjungSabah/Sarawak
  Proses150150
  Pendaftaran600600
  Tusyen (Per Kredit)500550

  PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
  Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
  1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
  2. Borang permohonan yang lengkap.
  3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
  4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
  5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
  6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
  7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
  Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
  Alamat
  PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
  Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
  Tel: 04-9284603
  Tel/Whatsapp: Klik untuk hubungi (Mr. Farhan)
  CARA PEMBAYARAN

  Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

  Nombor akaun – 02093010007784.

  Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

  PENDAFTARAN

  BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pendaftaran pelajar baharu9/11 – 13/11/2022
  (Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
  Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
  2.Pendaftaran Kursus Secara Online28/10 – 27/11/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
  portal.uum.edu.my
  3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas:

  PELAJAR LAMA
  Pertemuan 1: 28/10 – 29/10/2022
  29/10 – 30/10/2022
  Pertemuan 2: 25/11 – 26/11/2022
  26/11 – 27/11/2022
  Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
  17/12 – 18/12/2022
  Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
  7/1 – 8/1/2023


  PELAJAR SEMESTER 1
  Pertemuan 1: 11/11 – 12/11/2022
  12/11 – 13/11/2022
  Pertemuan 2: 2/12 – 3/12/2022
  3/12 – 4/12/2022
  Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
  17/12 – 18/12/2022
  Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
  7/1 – 8/1/2023
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Penangguhan pengajian sebelum 27/11/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 28/11/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 28/11 – 18/12/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 28/11/2022, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama17/10 – 18/12/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
   

  PEPERIKSAAN

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir6/2 – 13/2/2023Peperiksaan Akhir dijalankan secara bersemuka
  (maklumat peperiksaan akhir akan dikemaskini
  dari semasa ke semasa)
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  26/12/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  20/2/2023
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  13/2/2023
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 •  

  LAIN-LAIN PERKARA

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPARUH MASA Pasca Siswazah