Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

SARJANA SAINS PENGURUSAN

MSc. MGT

Pengambilan

Januari, Mei, September

Tempoh

2 Tahun

Kelas

4 Kelas per Semester

Mod

Separuh Masa

Tahap Pendidikan

Sarjana

Sarjana Sains Pengurusan (MSc. MGT)

Program ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin perniagaan dengan nilai-nilai Islam yang mampu menyumbang kepada pengembangan perniagaan berasaskan Syariah. Sepanjang program ini pelajar akan didedahkan dengan konsep, prinsip dan etika Islam dalam menyelesaikan masalah pengurusan perniagaan yang dihadapi oleh ummah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesejahteraan global.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Sarjana Sains Pengurusan diperkenalkan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai aspek pengurusan perniagaan dan mampu melaksanakan tugas yang relevan dalam persekitaran perniagaan global hari ini.

Objektifnya adalah untuk menghasilkan eksekutif yang cemerlang dan profesional yang mampu menerjemahkan teori yang dipelajari semasa kelas menjadi latihan. Lulusan program ini juga diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berkebolehan yang dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan masalah yang berkaitan dengan pengurusan dan perniagaan, dalam negeri atau antarabangsa.

KELAS
 • Kelas pada hari minggu sahaja.
 • 4 kelas per semester.
 • 2 Tahun.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SemesterKodProgramJam Kredit
1BPMN6013Organizational Behavior and Development3
BPMM6013Marketing Management3
2BPMN6023Strategic Management3
BPMN6053Management Information System3
3BJMP5023Operation and Technology Management3
BSMH5093Managing Change and Communication3
4BWFM5013Corporate Finance 3
BPMN6073Research Methodology3
5BPME6093Entrepreneurship Development3
GMUL5063Ethic, Law and Corporate Social Responsibility3
6 & 7BPMZ69912Research Paper12

SYARAT
 
Pemohon Sarjana Sains (Pengurusan) (Pengurusan MSc) dengan kerja kursus mesti mempunyai:
 • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75; atau
 • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK kurang daripada 2.75 dan mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja yang relevan dapat dipertimbangkan, tertakluk kepada wawancara oleh Jawatankuasa Pascasiswazah; atau
 • Diploma dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman kerja yang relevan, 35 tahun ke atas dan lulus penilaian APEL (tahap 7); dan
 • Memenuhi syarat berbahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

YuranSemenanjung (RM)Sabah/Sarawak (RM)
Proses150150
Pendaftaran600600
Servis (Setiap Semester)150150
Tusyen (per jam kredit)500550

PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
 1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
 2. Borang permohonan yang lengkap.
 3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
 4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
 5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
 6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
Alamat
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
Tel: 04-9284603
Tel/Whatsapp:
Klik untuk Hubungi (Dr. Mawarny)
CARA PEMBAYARAN

Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

Nombor akaun – 02093010007784.

Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pendaftaran pelajar baharu9/11 – 13/11/2022
(Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
2.Pendaftaran Kursus Secara Online28/10 – 27/11/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
portal.uum.edu.my
3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas:

PELAJAR LAMA
Pertemuan 1: 28/10 – 29/10/2022
29/10 – 30/10/2022
Pertemuan 2: 25/11 – 26/11/2022
26/11 – 27/11/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023


PELAJAR SEMESTER 1
Pertemuan 1: 11/11 – 12/11/2022
12/11 – 13/11/2022
Pertemuan 2: 2/12 – 3/12/2022
3/12 – 4/12/2022
Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
17/12 – 18/12/2022
Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
7/1 – 8/1/2023
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Penangguhan pengajian sebelum 27/11/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 28/11/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 28/11 – 18/12/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 28/11/2022, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama17/10 – 18/12/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
   

  PEPERIKSAAN

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir6/2 – 13/2/2023Peperiksaan Akhir dijalankan secara bersemuka
  (maklumat peperiksaan akhir akan dikemaskini
  dari semasa ke semasa)
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  26/12/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  20/2/2023
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  13/2/2023
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 •  

  LAIN-LAIN PERKARA

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

  Sarjana Sains Pengurusan diperkenalkan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai aspek pengurusan perniagaan dan mampu melaksanakan tugas yang relevan dalam persekitaran perniagaan global hari ini.

  Objektifnya adalah untuk menghasilkan eksekutif yang cemerlang dan profesional yang mampu menerjemahkan teori yang dipelajari semasa kelas menjadi latihan. Lulusan program ini juga diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berkebolehan yang dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan masalah yang berkaitan dengan pengurusan dan perniagaan, dalam negeri atau antarabangsa.
  KELAS
  • Kelas pada hari minggu sahaja.
  • 4 kelas per semester.
  • 2 Tahun.
  CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

  SemesterKodProgramJam Kredit
  1BPMN6013Organizational Behavior and Development3
  BPMM6013Marketing Management3
  2BPMN6023Strategic Management3
  BPMN6053Management Information System3
  3BJMP5023Operation and Technology Management3
  BSMH5093Managing Change and Communication3
  4BWFM5013Corporate Finance 3
  BPMN6073Research Methodology3
  5BPME6093Entrepreneurship Development3
  GMUL5063Ethic, Law and Corporate Social Responsibility3
  6 & 7BPMZ69912Research Paper12

  SYARAT
  Pemohon Sarjana Sains (Pengurusan) (Pengurusan MSc) dengan kerja kursus mesti mempunyai:
  • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75; atau
  • Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PNGK kurang daripada 2.75 dan mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja yang relevan dapat dipertimbangkan, tertakluk kepada wawancara oleh Jawatankuasa Pascasiswazah; atau
  • Diploma dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman kerja yang relevan, 35 tahun ke atas dan lulus penilaian APEL (tahap 7); dan
  • Memenuhi syarat berbahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

  YuranSemenanjung (RM)Sabah/Sarawak (RM)
  Proses150150
  Pendaftaran600600
  Servis (Setiap Semester)150150
  Tusyen (per jam kredit)500550

  PENYERAHAN BORANG PERMOHONAN
  Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:
  1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM150.
  2. Borang permohonan yang lengkap.
  3. Dua (2) keping gambar berukuran pasport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
  4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
  5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
  6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
  7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.
  Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
  Alamat
  PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
  Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.
  Tel: 04-9284603
  Tel/Whatsapp:
  Klik untuk Hubungi (Dr. Mawarny)
  CARA PEMBAYARAN

  Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education.

  Nombor akaun – 02093010007784.

  Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

  PENDAFTARAN

  BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pendaftaran pelajar baharu9/11 – 13/11/2022
  (Pelajar boleh mendaftar pada bila-bila masa dalam tempoh ini tetapi digalakkan membuat pendaftaran awal)
  Pendaftaran secara dalam talian di aras.uecsb.com.my
  2.Pendaftaran Kursus Secara Online28/10 – 27/11/2022Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus melalui portal UUM.
  portal.uum.edu.my
  3.Pembelajaran dan pengajaranTarikh pertemuan kelas:

  PELAJAR LAMA
  Pertemuan 1: 28/10 – 29/10/2022
  29/10 – 30/10/2022
  Pertemuan 2: 25/11 – 26/11/2022
  26/11 – 27/11/2022
  Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
  17/12 – 18/12/2022
  Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
  7/1 – 8/1/2023


  PELAJAR SEMESTER 1
  Pertemuan 1: 11/11 – 12/11/2022
  12/11 – 13/11/2022
  Pertemuan 2: 2/12 – 3/12/2022
  3/12 – 4/12/2022
  Pertemuan 3: 16/12 – 17/12/2022
  17/12 – 18/12/2022
  Pertemuan 4: 6/1 – 7/1/2023
  7/1 – 8/1/2023
 • Kuliah akan dijalankan menggunakanAplikasi Webex.
 • Maklumat kuliah pertemuan pertama boleh didapati melalui pautan aras.uecsb.com.my
  Username: pelajar
  password: pace2022
  Peranan: online learning

 • Perancangan Akademik, kuiz, tugasan, peperiksaan dan nota boleh diperolehi melalui UUM Online Learning PACE di pautan
  learning-pace.uum.edu.my
 • 4.Penangguhan PengajianPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Penangguhan pengajian sebelum 27/11/2022 – yuran pengajian tidak dikenakan dan baki bayaran yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula 28/11/2022, yuran pengajian akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun penangguhan dibuat.
 • 5.Tarik Diri KursusTempoh permohonan 28/11 – 18/12/2022
 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran kursus tersebut tetap dikenakan.
 • 6.BerhentiPermohonan perlu dibuat sebelum 5/2/2023
 • Permohonan berhenti pengajian bermula 28/11/2022, yuran pengajian tetap akan dikenakan.
 • Yuran perkhidmatan (RM83) dan yuran pendaftaran (RM300 bagi pelajar baharu) tetap akan dikenakan walaupun pelajar berhenti pengajian.
 • 7.Cetak Surat Pendaftaran pelajar lama17/10 – 18/12/2022Cetakan boleh dibuat dengan melayari portal komuniti pelajar masing-masing : portal.uum.edu.my
   

  PEPERIKSAAN

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  Peperiksaan akhir6/2 – 13/2/2023Peperiksaan Akhir dijalankan secara bersemuka
  (maklumat peperiksaan akhir akan dikemaskini
  dari semasa ke semasa)
  1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
  2.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester GantianTarikh akhir permohonan
  26/12/2022
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 3.Permohonan Peperiksaan Akhir GantianTarikh akhir permohonan
  20/2/2023
 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • 4.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
  5.Penilaian kursus (Ecevas) dan Cetak Slip Peperiksaan AkhirBermula Pertemuan Keempat sehingga tarikh akhir Peperiksaan Akhir
  13/2/2023
  Semua pelajar dikehendaki mengisi penilan kursus (Ecevas) dan DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :
  portal.uum.edu.my
  6.Tugasan kursus
 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan adalah mengikut budi bicara pensyarah berkenaan.
 • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.
 •  

  LAIN-LAIN PERKARA

  Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
  1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
  • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
  • Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
  2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
  • Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

  PENDAFTARAN ONLINE

  Sertai kami untuk pengajian secara SEPARUH MASA Pasca Siswazah