SEMAKAN STATUS PENGAJIAN TAMAT PENGAJIAN MELALUI LAMAN WEB HAL EHWAL AKADEMIK (HEA)

SEMAKAN STATUS PENGAJIAN TAMAT PENGAJIAN MELALUI LAMAN WEB HAL EHWAL AKADEMIK (HEA) 

Untuk makluman bagi pelajar yang telah mendapat status pengajian TAMAT PENGAJIAN boleh membuat semakan atau maklumat lanjut berkenaan konvokesyen melalui laman web Jabatan HAl Ehwal Akademik (HEA) di url berikut :  http://hea.uum.edu.my/index.php/convocation

Sekian, dimaklumkan