Tarikh Akhir Permohonan Semak Semula Kursus Semester Julai Sesi 2021/2022

Tarikh Akhir Permohonan Semak Semula Kursus
Semester Julai Sesi 2021/2022

– 17 Januari 2022 (Isnin) – 

Adalah dimaklumkan, Permohonan Semak Semula dibuka 14 hari bermula hari pertama keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan.
Pelajar dikehendaki mengisi borang permohonan semak semula dengan lengkap dan mengemukakan bayaran RM75.00 [bayaran kepada akaun BIMB Universiti Utara Malaysia] per kursus melalui emel PACEUUM: pace@uum.edu.my

Merujuk keratan minit mesyuarat JKPA kali ke-222 bil. 7/2020 pada 17 November 2020 :
Tentang cadangan:

  1. Membenarkan pelajar memohon untuk membuat semakan semula keputusan Peperiksaan bagi komponen kerja kursus.
  2. Bayaran untuk semakan semula adalah RM75.00 iaitu sama dengan yuran semakan semula peperiksaan akhir seperti amalan sebelum ini.
  3. Pelaksanaan perubahan peraturan ini adalah mulai Semester Pertama Sesi 2020/2021(201)